ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СМЕТАЛОТО И ЧЕТКАТА

0
1825

НЕ/ПОЗНАТИ в Националната галерия- колекция произведения от фондовете на банка ОББ

25 годишнината на ОББ е повод да се запознаем с най-голямото богатство от трезорите на банката, с нейния т.н. „златен фонд”-картините, събирани с години, 46  от които бяха представени в Нционалнат галрия.  А има още и т.н.”сребърен” и „бронзов” фонд, 225 са всичките й притежания.Банката, създадена от сливането на 22 банки, е наследила   тези произведения.  Желанието те да се превърнат в цялостна колекция обаче, носи посланието за възраждането на  традиционна  национална ценностна черта  хората, боравещи с  пари, да полагат грижи за съхраняването и разпространяването на изкуството.Послание за  връзката, която прави възможно материалното богатство да допринася за съхраняването и  укрепването на духовното.

IMG_7122Не случайно и в изложбата освен представените художници символично присъстват няколко  архивни артефакти: старо сметало , пишещи машини и един от първите компютри… Показателен факт, за това че историята на банкерството върви с историята на подпомагане на изкуството.

НЕ/ПОЗНАТИ  е изложба на познати творци с непознати техни произведения. Както казахме  картини, украсявали клоновете на банката.  Затова и е подчертана връзката на художника с мястото-градовете, в които са рисували и създавали своето изкуство.
Колекцията е обгрижена, картините са подложени на еставрация със съдействието на експерти наНационалната  галерия: Весела Радоева и Бистра Рангелова.
Едни от най- ценните творби, са тези на Златю Бояджиев, Никола Танев, Васил Маринов,Иван Христов,  Златка Дъбова, Александър Попливов, Веско Велев,  Христо Каварналиев…

IMG_7111
Златю Бояджиев-Морски скали

10 Vasil_Marinov-Voenen_oboz - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

Васил Маринов-Военен обоз

IMG_7116

Харалампи Илиев- Жътва

 

IMG_7113

Деню Чоканов- Селска идилия
Някои от художниците, като чиито професионални биографии са били ощетени от догмите на социалистическите критерии за изкуство, или по идеологически причини, като Деню Чоканов, са били  умишлено подложени на забвение, заслужават допълнително внимание и интерес.

Банката замисля както представяне на картините в цялата страна чрез 13 изложби,а  така също  и съпътстващи прояви. Става дума за образователни програми, прорами за деца,чрез  които малките  ще зе запознават с художниците и техните произведения. На 21-ви и 28-ми януари може да заведете децата си в ателиетата в Галерията, където  те могат за де забавляват с познавателни  игри и съставяне на пъзъли по картините на художниците.
Колекцията има и свой сайт:

www.ubbcollection.bg.

Обаче

 

Коментари

comments