За нас

Кои сме ние и защо „Обаче“?
Ние сме журналисти, учредили най-младото дружество на СБЖ, номер 119. Колеги с опит и стаж. И с вяра. В приемствеността на професионалните умения и правила, в това, че качествената журналистика има своето бъдеще и е длъжна да наложи себе си в новите, дигитални времена. Затова и правим този сайт. Да казваме и дискутираме журналистиката с днешна дата.
Защо Обаче?
Обаче не е утвърждение, Обаче не е отрицание. Обаче е възможност да подложиш на критика, съмнение и анализ всяка самоналожила се, традиционно възприемана, предубедена и повърхностна гледна точка и позиция.
В днешното време на изобилие от стари и нови медии, на информационна лавина от факти и събития, най-дефицитното е времето за размисъл и отсяване на вярното от невярното. За да е в крак със случващото се, журналистиката често прибягва до копи/пейст практиката и мултиплицирането на еднотипни мнения и констатации, върви на конвейер с пълна сила. Социалните мрежи и медии затварят в собствените си кръгове и таргет групи доминиращите и предпочитаните от тях мнения. Диалогът изчезва.
В този медиен сайт, посветен на медийната среда и журналистическите практики, или на „честта на пагона“, ще приемем „Обаче“-то като принцип, като оръжие срещу едностранчивостта в мисленето и тенденциозността в мненията, срещу собствените си предразсъдъци и неувереност. Сами себе си ще оборваме, ако се налага, за да защитим правото на другото мнение…
Валери Тодоров, Весела Маева, Виолета Лалошева, Здравка Андреева, Златина Георгиева, Иван Ангелов, Мая Узунова, Николай Бекиров, Паулиана Новакова, Радомира Михова, Симеон Василев, Соня Касаветова, Таня Кольовска, Юлия Касабова.