За нас

Кои сме ние и защо „Обаче“?
Ние сме журналисти, учредили най-младото дружество на СБЖ, номер 119. Колеги с опит и стаж. И с вяра. В приемствеността на професионалните умения и правила, в това, че качествената журналистика има своето бъдеще и е длъжна да наложи себе си в новите, дигитални времена. Затова и правим този сайт. Да казваме и дискутираме журналистиката с днешна дата.
Защо Обаче?
Обаче не е утвърждение, Обаче не е отрицание. Обаче е възможност да подложиш на критика, съмнение и анализ всяка самоналожила се, традиционно възприемана, предубедена и повърхностна гледна точка и позиция.
В днешното време на изобилие от стари и нови медии, на информационна лавина от факти и събития, най-дефицитното е времето за размисъл и отсяване на вярното от невярното. За да е в крак със случващото се, журналистиката често прибягва до копи/пейст практиката и мултиплицирането на еднотипни мнения и констатации, върви на конвейер с пълна сила. Социалните мрежи и медии затварят в собствените си кръгове и таргет групи доминиращите и предпочитаните от тях мнения. Диалогът изчезва.
В този медиен сайт, посветен на медийната среда и журналистическите практики, или на „честта на пагона“, ще приемем „Обаче“-то като принцип, като оръжие срещу едностранчивостта в мисленето и тенденциозността в мненията, срещу собствените си предразсъдъци и неувереност. Сами себе си ще оборваме, ако се налага, за да защитим правото на другото мнение…