НЕОБХОДИМА Е ВОЛЯ ЗА ПРОМЕНИ!

0
732

ДЕКЛАРАЦИЯ НА 119 ДРУЖЕСТВО НА СБЖ
Разочаровани сме и до известна степен обезкуражени след последното Общо събрание на Съюза на българските журналисти. Все пак се надяваме, че не е последно…
В декларация преди свикването му изразихме надежда за дълбоки коренни промени в стила на управление, в дейността и лицата на Съюза. Скромните ни очаквания са несравними с още по-скромния резултат. Застоялият въздух в съюза остава.

Честно ще кажем, че не сме удовлетворени нито от досегашната работа на ръководството на съюза, нито от лицата, които го представяха. Информацията, която получаваме от наши колеги – делегати на състоялото се неотдавна Общо събрание, запазва песимизма ни. Затвореност, непрозрачност, самодоволство изпълват съюза. Мълчанието по проблемите спасява съюза от разцепление, но не излъчва убеденост за добро бъдеще.Уставът толерира формирането на постоянно присъствие в ръководството. Съюзът остава трудно разпознаваем в публичното пространство като творческа, критична, саморегулираща се организация, а защита на журналистите и техния труд практически няма. Тя не може да бъде заменена или подменена с раздаването на помощи и социални дейности. Авторитетът на съюза сред журналистите остава невисок.
Организацията и провеждането на изборите на ръководни органи след близо три години и половина неуточнена легитимност на предишното ръководство, оставят неприятно чувсто. Липсват достатъчно нови лица. Импулсите за промяна в организацията отслабват. Съюзът скоростно остарява, а най-бързо ръководството му. Стилът му и начинът на управление не съдействат за привличане на младите журналисти.
Водени от убеждението си, че без коренна промяна ще продължим да изоставаме във времето, предлагаме да се свика ново Общо събрание, на което да се предложат промени в Устава на организацията, като:
За председател на СБЖ и ръководните му органи да могат да бъдат издигани и избирани и членове на съюза, които не са делегати на Общото събрание
Изборите на ръководство да се извършват извън сградата на СБЖ и да се провеждат в един ден, без неделя, като задължително при гласуванията се сравняват кворумът и броят на подадените бюлетини. За злоупотреби с изборни процедури да се прилага мярка за изключване от съюза.
В изборните комисии да не се включват членове на все още действащото ръководство на Съюза и при издигането на тяхна кандидатура да се прилага автоматичен отвод от комисията и допълване с нов представител
Да се въведе мандатност в изборните органи на СБЖ – не повече от два последователни мандата в Управителния съвет и комисиите
Да се разработят изисквания за заемане на ръководни длъжности в съюза, обвързани с опита и професионалната практика
Да се формулира статут на наблюдатели от дружествата на Общото събрание и наблюдатели по време на изборите на кандидатите за председател на Съюза.
Преди изборите всеки от членовете на Управителния съвет и председателите на комисии да представи личен публичен отчет
Материалите за Общото събрание, без финансовите параметри, да бъдат публикувани предварително в интернет сайта на СБЖ за публично обсъждане, както и отчетът на председателя на съюза
Да не се приема бюджет на Съюза без прогноза и програма за развитието му, предложени от действащия Управителен съвет
В рамките на сега действащия Управителен съвет да се обсъди и предложи създаването на Изпълнително бюро, състоящо се от: председателя на Съюза, заместник-председатели на Съюза и главния секретар.
Решенията на Управителния съвет на СБЖ да се качват в рамките на седмица на интернет сайта на съюза.
Предлагаме до три месеца да се свика ново Общо събрание на СБЖ, на което да се предостави пълен отчет за състоянието, начина на използването, приходите и разходите от имотите и дейността на съюза. На събранието да бъдат предложени и промените в Устава на организацията.
Предлагаме:
1. Да се създаде Фонд за насърчаване на независимата журналистика .
2. Да се предложат и разработят стажантски програми в медиите по линия на СБЖ.
3. Да се създаде Фонд за насърчаване на проекти на млади журналисти и нови медийни платформи с участието на Съюза.
4. Да се създаде Фонд за управление на имотите.
5. Да се предвидят средства за цифровизация на архивите и развитие на интернет сайта на СБЖ, който да бъде електронна версия на в-к „Поглед“.
Като оставаме с убеждението за необходимостта от ново лице и нови лица на Съюза, изразяваме надежда, че Съюзът на българските журналисти ще преодолее инерцията и вътрешния си консерватизъм, ще прояви воля за промени и ще отвори полета за нови идеи.
Настояваме тази декларация да бъде качена на интернет сайта на СБЖ, като се създаде и форум за дискусии за бъдещето и приоритетите на съюза.

Сайтът Обаче предлага своята платформа за провеждането на дискусия  за състоянието и развитието на Съюза.
Очакваме мненията ви на obache.bg@gmail.com

 

Коментари

comments