ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ СВЕТОВЕ

0
560
dav
dav
dav

В съвременната германска култура пространството и човекът са взаимно  свързани. Затова всичко в Германия изглежда като подредено. Всъщност то е съобразено с външната и вътрешната среда, с усещането на всеки за логика и уют. На конгреса Raumwelten /Пространствени светове/, на който попадаме с група колеги от Културен клъстер България, всичко е посветено на пространството и усещанията на човека. Пространството може да изменя реалността, то може да влияе върху психиката на човека, да въздейства върху нагласите му, отбелязват експертите. Демонстрация на това усещане е Lihtwolke /Светлинен облак/ – елипсовидна конструкция във вид на облак, осветен балон, който е превърнат в работен офис на организаторите на конгреса.

dav

Всяка част е отделно работно посещение. Тишината и светлината създават работна атмосфера, позитивна нагласа. Основната  зала на конгреса също е пълна. Интересът към докладчиците е изключително висок. Те са от различни страни и с различни идеи. Пространствените решения поразяват въображението. Изпитвате усещането за сливане на световете – вашият и външният. Още по-впечатляващи са решенията с виртуалните реалности, прилагани в изкуствата. Това е най-новото изкушение на Ай Ти специалистите. За съжаление, нямаше демонстрация на синергията между класическото изкуство и добавената реалност, но възможностите за въздействие върху зрителя на новите технологии са колосални.

dav

За нас, гостите от България, организацията на конгреса, ангажираността на всеки от организаторите и участниците, отговорността, с която подхождат към всеки детайл, са полезен опит. Спират ни, любопитстват откъде сме, вниманието към всеки не е просто етикеция, а част от работната среда. Тук хората се опознават, търсят опита на другия, добронамерено любопитни са.

dav

С такова чувство на гостоприемство и интерес ни посрещат и нашите домакини от Организацията за стопанско подпомагане на район Щутгарт. Директорът Файт Хаус ни разяснява функцията на организацията, която е на практика клъстерна структура. Тя обединява браншови организации от икономиката  и производстното, но в нея членуват също театри,  операта в Щутгарт, други различни по вид неправителствени структури, които работят в областта на културата.

dav

Бетина Пау, която е ръководител на Културен регион Щутгарт, обяснява как се финансира нейната организация, член на клъстера за стопанско подпомагане на Щутгарт. В Културния регион членуват 47 общини и всяка от тях прави вноски в бюджета на базата на 8 евроцента за всеки свой жител. Така се формира общият бюджет. Кой и какво да се подкрепи решават представители на всички участници. Парите са общи, решенията – също. Ръководството не налага свои решения, пояснява Бетина Пау, а действа като посредник и организатор, търси спонсори, партньори. Без обаче да финансира пряко проектите, подчертава тя. Събираните средства  отиват за  логистика на събитията и проектите. Така действа и другата структура на клъстера – Попбюрото, представено от Матиас Кем. То подпомага стартиращите попгрупи, като им намира евтини помещения под наем, инструменти, търси им изяви.

dav

Подкрепата  на музикалното изкуство е водеща линия в културната политика на провинция Баден-Вюртенберг, част от която е Щутгарт. Важно е да се знае, че федералните власти и властите на провинцията съъщо не подпомагат финансово културните дейности. Регионите и районите сами определят по какъв начин да се подпомага културата, която е част от начина на живот и от разбирането, че всяка дейност на хората е мотивираща за техния бит и нагласи. Това е също един вид  дългосрочно пространствено решение,  когато всяко начинание изглежда достъпно и взаимно  свързано с останалите. Затва и всичко изглежда така подредено в Германия. Подчинено на перспективата. Полезен опит и за нас, гостите от България. Програмата „Иновации и конкурентноспособност“ на Министерството на икономиката търси точно такива проекции. В Германия това вече е проверен опит.

Валери ТОДОРОВ

Коментари

comments