ВВС С НОВА МИСИЯ И ВИЗИЯ 

0
913
General view of BBC iPlayer

Ние може да не можем да забраним фалшивите новини, но можем да произвеждаме добри новини”James Purnell директор Радио и образование в ВВС

Бялата  книга, която промени  „Конституцията” на ВВС  (ROYAL CHARTER) *  и формулира новата мисия на медията не стана новина у нас.Нашите медийни експерти нямат навика да наблюдават и анализират процесите в европейския медиен сектор, които чертаят пътища за развитие на обществените медии, защото смятат, че у нас може всякак. Най-вече комуто както е изгодно. Не е лошо обаче да се просветим, особено като се има предвид, че  на хоризонта се задават медийни вълнения. Предстои избор за нов генерален директор на БНТ, с много зор най-сетне конкурсът бе обявен. Обаче, отново каруцата е пред коня. В сложната променена медийна среда ще избираме директор преди да е формулирана мисията, стратегиите за развитие и принципите на управление на обществената медия.

Повече от година,  /писахме вече: https://obache.bg/2608/bbc-pred-revolyutsionni-promeni// Великобритания бе въвлечена във разгорещен диспут за бъдещето на ВВС. Формалната причина бе, че изтичаше валидността на договора на медията с държавата. Което включва Конституцията- ROYAL CHARTER  и  Споразумението с Министъра  на културата. Но за първи път обсъждането на промените се случва толкова публично. Включени бяха обществени организации,  институции, стотици общественици, проведоха се най-широките  и задълбочени консултации, като никога досега.
Защо? Защото се оказа, че  на фона на трансформиращия се медиен пазар и на големите нови играчи, ВВС вече не е водещата медия.

През последните години огромно количество хора престанаха да гледат и слушат ВВС. Медията, която от създаването си  бе пример за света как правилното приложение на новите технологии демократизират културата, как чрез радиоразпръскването най-доброто от културните достижения стигат до всеки дом, загуби позиции и влияние.  Медията: „символ на британските ценности, култура и единство, медията, която съществува- по думите на лорд Патън, предишен неин генерален директор, „преди да има министър на културата”. И това се осъзнава като  огромен пробем за културата на нацията. Следователно, „Ако ВВС иска да запази връзките си с аудиторията, която плаща за нейната креативност, ще се нуждае  от инвестиции и законова гаранция за  своето обществено финансирано съдържание. ВВС трябва да произвежа съдържание, което да гарантира съществуване в новия свързан свят. ВВС ни казва неща, които ние не знаем за света, включително неща, които не искаме да знаем, но трбва. ВВС и ни  кара да мислим дори, когато мисленето ни създава дискофорт. ВВС ни доставя света на прага, в дневната и  и на нашите мобилни устройства така че,  ВВС трябва да оцелее в джунглата от нови платформи държани то акулите на технологичния свят”- казва лордът.
Така че, за да продължи   ВВС да процъфтява в света на главоломно нарастващите нови технологии , в света на радикални социални и икономически промени,се оказа  необходимо да се осигури  рамка, която гарантира необходимото управление и регулация на медията. А каква да е тя, четем в Бялата книга, която задава и новата мисия на ВВС: А именно:
Да работи в обществения интерес, обслужвайки всички аудитории със независимо, висококачествено distinctive (отличително) съдържание и услуги, които информират, образоват и забавляват.
Като си помисля,  колко обичат да се подсмихват на понятието „мисия“ някои медийни експерти у нас. Патетично им звучи. Затова и нашите обществени медии тънат в безвремие, лишени от визия, цели и стратегии за развитие, като само се оглеждат откъде ще задуха вятъра в опърпаните им платна.
Трите кита на промените, които ще са гарант да реализирането на тази нова мисия на ВВС са:
промяна на начина на управление, с цел гарантиране на независимост
-смяна на регулацията
въвеждане като основно изискване при програмирането  изискването за качество т.н. „отличителност” (distinctiveness) на продук цията.
Шлагерът  в Бялата книга се оказа не просто „качество”а  именно терминът-(distinctiveness)- отличителност, с цялото  по английски богатсво на значението.
Да не забравяме, директорът  Тони Хол, си е същият. Междувременно министърът на културата е друг. Но това няма значение. ВВС е създадено, както ни се каза,  преди да има Министър на културата.
Т.е., обществото задава модела на медията, за която си плаща.
Ще ми се малко от този по шекспировски заразителен патос, който витаеше в  дискусиите около Бялата книга и  бъдещето на ВВС  да се усети и у нас, за да схванем и дълбочината на драмата, пред която всъщност са  изправени и нашите обществени медии. Да разберем, че състоянието в което се намират,  начина по който се финансират и управляват, не водят до нужното на обществото качество.
Никой не би могъл да сътвори ВВС днес. Казва лорд Патън.- „ Но, благодарение на Бога, нашите предшественици са я направили. ВВС е една от най-великите институции, основна част от публичното  ни битие, без да е част от  държавата.Тя е  част от  нашия граждански хуманизъм, ролята й е подплатена от общата  ценностна система и споделено разбиране за взаимна отговорност”.
„Ние имаме едни от най-добрите културни институти -театри, музеи, университети, фестивали. И ВВС е техният високоговорител.Трябва да надградим тази традиция“ – добавя  Джеймс Пърнел.  „Трябва да създадем бъдеще за съдържанието“.

И така , същината на Бялата книга бе :”ВВС трябва да се фокусира върху    отличителността на съдържанието.”   Забележете, пак много по английски, избраният термин distinctiveness/е поливалентен, не означава само и просто „качество”.
Традицията не е забравена. Ролята на ВВСе същата, както и  през 1922 г. –  да доставя най-доброто до всеки, като информира, образова и забавлява. Но но ключовата формулировка е – отличителност на качеството и услугите.
 Така че, благодарение на Бялата книга, общество и Парламент  дават зелена светлина за извършването на радикални промени в медията. Създават възможност тя да поема рискове, да греши, но да продължава храбро и изследователски в новите медийни пространсва. За да може да произвежда  най-качественото съдържание, с което да се гордее.  Съдържание, което разчупва традиционните граници и поставя нови стандарти.
ВВС трябва да продължи  да бъде „силна, влиятелна и смела”- казва тогавашният министър  на културата, Джон Уитингдейл.
Ясни, прости, но емоционални послания, като слоган на герб. Но, съдържащи най-важното – онова, което  олицетворява  смисъла на съществуването   на обществената медия.
За да може да продължи напред, трябва да бъде осигурен независим режим на работа, и регулацията не трябва да е пречка.  Регулацията трябва да  подкрепя иновациите, а не ги ограничава.
Бялата книга  дава гаранции за осигуряване на  фундаменталния  принцип за независимост.
Досега Кралицата посочва членовете на Тръста, който ръководи медията. Членовете му биваха предлагани от правителството. Този  Тръст   ще бъде  заменен  с Единен Борд, в който повечето членове ще бъдат  избирани от медията и обществеността .
Оfcom става  външен независим регулатор  на медията.
Редакционните решения ще са отговорност на Генералния директор, докато обединеният нов борд ще решава всички оплаквания и спорове след излъчване.
Финансирането ще остане същото,но с повече прозрачност. Например ще бъдат огласявани доходите на т.н.” звезди” на получаващите над 450 000 паунда  годишно.
Това са условията, с помощта на които медията възможност да търси нови пътища, за връщане на  загубеното влияние, на изгубените си аудитории. Аудиториите са се преместили на он-деманд потребление  и съдържанието, което трябва да им се предоставя не се вмества в стандартизирани модели.
Дигиталните аудитории обичат новото и новите идеи. Те са  жадни за самоусъвършенстване,  искат да знаят повече за света но искат това на мобилните си устройства, не на радиоапарати и телевизионни приемници. До тях трябва да се достигне по нови начини. Трябва да се смени философията на правене на нещата. Радиото трябва да се преоткрие, иначе ще отраснат поколения, без навика да слушат радио.
James Purnell дава пример:  Досега подобряване на качеството напр в Радио 1 и 2 напр.,в сферата на новините означаваше повече новини,  коментари и интервюта. Без да се отчита, че повече новини коментари и коментарни рубрики, значи на съвремемен език по-малко аудитория. По-добрият подход е да се намери начин да се накарат младите да слушат новини, като да намерим нови начини за доставяне на новини до новите аудитории –там където са.
За което ВВС създава  от Идеен център.( Ideas service)

Без без идеолози и визионерство, развитие няма. Някой да е чул по нашите краища да се инвестира в идеи?

*Royal Charter –споразумение с правителството в рамките на 10 г., документ, които  очертава начините на финансиране, на управление на контрол и основните мисия и цели  на медиянта

**Бялата книга бяха предложенията за промени, които правителството внесе в   в парламента  за информация, но не за гласуване!
(Използвани са материали от , Huffpost , официалният сайт на  Depdrtament of  Culture, Тhe Тelegraph, BBC Media centre и др.)

 

.

 

 

Коментари

comments