НЕ ПРОПУСКАЙТЕ АРШАК

0
2120

изложба живопис в галерия Средец на Министерство на културата.
от 19 до 28юни
Приятели софиянци, не пропускайте да видите изложбата на Аршак Нерсисян“– написа във фейсбук Румяна Емануилиду от Бургас.
Отдох. Обгърна ме море от цветове, вълни от добра и топла енергия, изящни форми на сънувани желания, каквито само в  мечтите за лято има. За любов, за душевна щедрост, за неземни притежания на мигове щастие, за приятелство и душевна ведрина.

Вероятно Аршак е много щедра душа, която излива своите послания в музика от цветове и светлина. Като ти предоставя възможност, гмурвайки се в магнетичните багри, да откриеш своите тонове и полутонове – нещо от своята забравена същност, и излезеш пречистен и огрян със своя собствена вътрешна светлина.
Многоплановата сюжетност в наслоените багри на неговите платна, разгръща светове от фантазии и прозрения, лишени от праха на ежедневието.
Цялото това богатство на палитрата и емоциите обаче,  не е случайна. Художникът носи в себе си наследството на много светове.
Аршак Нерсисян е роден през 1952 г. в Армения. Завършил е Ереванска Художествена академия. В Армения е работил като художествен редактор на сп.“Жените на Армения“. През 1994г. идва в България, като представител на „Арменски културен фонд“. От 1996 г. работи като свободен художник.
Участвал е със свои творби в изложби в Иран, Франция, Финландия и Русия и има десетки самостоятелни изложби у нас. Рисува илюстрации към сборници с поезия. В България е илюстрирал книгата „Арменски народни приказки” и „Духът на Армения”. Участвал е в изписването на църквата „Св. цар Борис-Михаил Покръстител” и параклиса „Св. Анна” във Варна през 1997 г. През 2002 г. участва във възстановяването на Арменската църква в морската ни столица.


Аршак е и арменски художник с контраста на цветовете, и френски с кубистичните си и фовистки решения и български с избора на някои от сюжетите, но може би най-точното е да го определим като неокубист.“ казва за него проф. Аксиния Джурова

 

 „Интересува ме вътрешната конструкция и композиция. Картините ми не са чист реализъм – казва художникът – но общата композиция е пречупена през кубизма.“ казва художникът.

„В действителност корените на неговото изкуство и естетика насочват към сподвижниците на тези художници от началото на ХХ век, обединени в т. нар. движение „Бубной валет“; опиране на изкуството на примитива с неговата органичност и самобитен език, различен от ретроспектизма на Мир Искусства и салонния му характер. Това са тези, които са преминали през експеримента на Френското изкуство – фовизма, т.е. през течението на дивите, отличаващо се с крайна експресия и през сезанизма и кубизма, характерен с разбиването на живописното пространство на картината и постигане на пространствена многоплановост. Тези художници и техните руски последователи успяват да разширят пластичния изказ чрез декоративност, яркост на цвета, фактурна сложност, запазвайки една подчертана жизнерадост.

Така сочната живопис на Аршак ни връща към едни от най-енергич-ните експериментатори във френската и руската живопис, а в последните десетилетия и в българската, известни със своята чувствителност към колорита и композицията. Точно сред тях, според мен, трябва да търсим и инвенциите на Аршак Нерсисян, преработени от неговата собствена чувствителност и умение. В този смисъл той е художник, който не можеш да сбъркаш с други.“Проф. Аксиния Джурова


 

Коментари

comments