ДНЕС МАЛЦИНА ГО ЗНАЯТ

0
2312

Юбилейна изложба на ГЕОРГИ МАШЕВ
Двореца, пл.”Княз Александър I“
И жалко. Културата ни, често тъпче на място, припознавайки предимно пресетите през не винаги обективното сито на обществената памет и годините имена, и не рядко  затваря очи за талантливи и оригинални творци, чието творчество би допринесло както за националното ни себепознание, така и  за културното ни самочувствие на европейска сцена.


Националната ни галерия е поела своеобразна образователна роля, отваряйки врати за гостуване на изложби, които да запознаят столичната публика с позабравени имена. Юбилейната изложба с която гостува пазарджишката галерия „Станислав Доспевски”, ни разкрива едно такова съкровище-богатата колекция от творби на  Георги Машев. За когото неговият приятел пикателят Константин Константинов, казва:
„В младата история на българското изобразително изкуство Георги Машев се отделя рязко от другите, неочакван и своеобразен… Днес малцина го знаят. Ала по-късно към това усамотено убежище, край което минава пътят на българското изобразително изкуство, ще се върнат, уверен съм, не един от младите, като към изходна точка, установена от първия български визионер в живописта” .

Срещата с Георги Машев е като завръщане в собствени сънища. Образи от старата българска история, диаболични лица от народните приказки, фолклорни герои като Крали Марко и Хитър Петър, богоборчески образи от богомилски  сказания, библейски сюжети във фолклорен стил- приказен свят, често изпъстрен мрачни видения или с остър хумор пресъздаден от четката на символиста.


Г.Машев е сред големите автори на модерното българско изкуство от първите

десетилетия на 20 в. който не остава незабелязан в Европа.

За цикъла „Адам и Ева” на  Парижкия салон на изкуствата през 1931 г. е награден от авторитетното Сдружение на френските художници хумористи, които го приемат за свой член.
Георги Машев е изразител и носител на бунтовния търсещ дух на цялата творческа  интелигенция  през 20-те, 30-те  и 40-те години на 20-ти век,  другарува с поети, писатели, културни дейци, като Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Христо Ясенов, Димитър Подвързачов, Константин Константивон и др.


Длъжници сме пред паметта му.

Георги Машев е роден на 1 януари 1887 г. в Пазарджик   завършва столичната Първа мъжка гимназия.   През 1908 г. е изключен от Рисувателното училище заради конфликт с проф. Клисуров породен от консервативния метод на преподаване. През 1908 г. заминава за Санкт Петербург, където се записва в Художествената академия за година, а през периода 1908-1910 г. отива в Белгия и бива приет за студент в Специалния отдел за живопис на Брюкселската художествена академия, в класа на проф. Едмонд Ришар. Отново учи в Рисувалното училище, което през 1912 г. завършва в Отдела му за живопис при проф. Иван Мърквичка, Стефан Иванов и Иван Ангелов.   Завършва следването си и стажува в София. През 1914-1915 учителства в Цариброд и Царибродската смесена гимназия. Основава дружеството на художниците в Цариброд.В годините преди войните сътрудничи с карикатури в редица софийски вестници като „Балканска трибуна“, „Българан“, „Смях“ с остри карикатури срещу политическите действия на Фердинанд.

След края на войните живее, твори и работи в Мъжката гимназия в Пазарджик. Включва се в новоучреденото Дружество на южнобългарските художници и активно взема участия в неговите инициативи, урежда още самостоятелни изложби в София, Пазарджик, Русе и Пловдив.
Умира 16 август 1946 г.

 

Коментари

comments