НАКЪДЕ ОТИВАШ, ЕВРОПЕЕЦО?

0
1309

Фотофабрика представя изложба фотографии на Алекс Майоли
„АЗ, моя милост и ЕС“-Софийска градска галерия от 09 май до 11 юни

Силното начало на станалия традиционен софийски фестивал ФОТОФАБРИКА не е случайно избрано. Датата  9-и май, заредена с надежди, но с незатихващи противопоставяния, подтиква да отворим очи за реалностите на битието ни като европейци. Кадрите в изложбата на Алекс Майоли изследват кризата в европейската идентичност, възраждането на крайната десница, зараждането на  на антиимигрантските вълни, оголването на първичните страхове и свалянето  на маските на толерантността.

Алекс Майоли е изработил свой собствен драматичен  език, повлиян от театъра на Пирандело и Станиславски, при който техниката на монохромната  фотография допринася за подсилване на посланието,че  в този чернобял сюжет сме  вкарани  не по своя воля и не това е светът, който искаме да живеем  пълнокръвно и пълноценно като човешки същества,  а не като социални маски.

Ние носим маски на фиксирани социални роли и по този начин съществуваме  в капана на собствена пиеса. Единственият начин да разберем сложният свят на действителността в която живеем, е да разберем смисъла на   на театралните елементи,  от които конструират тази игра -съдържанието на социалнитя разказ” Луиджи Пирандело

Невероятно чувствителен по отношение на причините, пораждащи несъответствията в европейската ни идентичност, специално за изложбата си в София Алекс Майоли е обиколил и някои критични обекти у нас, носещи конфликтен заряд. Можете да ги откриете в кадри от Бузлуджа и Резово, а по затворените ни очи в метрото, ще се припознаете.

Алекс Майоли е завършил Института за изкуства в Равена, като докато е следвал е посещавал нееднократно бивша Югославия и е документирал политическите конфликти там. Дипломирал се е 1991,  а три години по късно запечатва в кадри  fот бежанската драма на о. Лерос 1995 .  Посвещава тематични изложби на  Южна Америка, има серии Hotel Marinum, документиращи живота в пристанищни градове по света. От 2001 е член на Мagnum photos.
Има множество награди, между които  Guggenheim Fellowship  Infinity Award for Photojournalism  от Международния център по фотография. Живее в Ню Йорк

Коментари

comments