Freedom House за свободата в Интернет през 2021 година

0
359

Свободата в Интернет е благо, което става все по-опасно за потребителите, констатира доклад на организацията Freedom House, като в него се подчертава че тя е от ключово значение за съвременните общества. Безплатната широкодостъпна мрежа стои в основата както на глобалната комуникация, така и на глобалната търговия. Интернет свободата позволява диалог, улесняващ обмена на идеи и култура, като същевременно засилва иновациите и икономическия растеж. Цензурата и други ограничения задушават както изразяването, така и всяко ново решение. Достъпът също не може да се разширява, ако крайните потребители нямат доверие в мрежата. Всички тези проблеми произтичат от нивото на свобода в Интернет, без която съвременният живот се оказва немислим.

„Обаче“ ще се спре подробно на Годишния доклад на Freedom House за 2021 година, като в няколко публикации ще се фокусира върху най-важните акценти от него.

Докладът се основава на данни от 70 страни и информира , че глобалната Интернет свобода намалява за 11 -та поредна година.

Правителствата се сблъскват с технологичните компании относно правата на потребителите. Властите в поне 48 държави въвеждат нови правила за тези компании относно съдържанието, данните и конкуренцията през последната година. С няколко положителни изключения натискът за регулиране на технологичната индустрия, който в някои случаи произтича от истински проблеми като онлайн тормоз и манипулативни пазарни практики, се използва за подчиняване на свободното изразяване и за получаване на по-голям достъп до лични данни.

Свободното изразяване онлайн е под безпрецедентен натиск. Повечето правителства арестуват потребители за  политически, социални или религиозни изказвания. Длъжностните лица спряха достъпа до Иинтернет в най-малко 20 държави, а 21 държави блокираха достъпа до платформи за социални медии. Властите в най-малко 45 държави са заподозрени в придобиването на сложен шпионски софтуер или технология за извличане на данни от частни доставчици.

Китай се нарежда сред страните с най-лоша среда за свободата на Интернет за седма поредна година. Китайските власти са наложили драконовски мерки за онлайн несъгласие, независимо докладване и всекидневна комуникация. Пандемията от COVID-19 остава една от най-силно цензурираните теми. Длъжностните лица  предприемат мерки срещу техническите гиганти в страната, като се позовават на техните злоупотреби, свързани с конкуренцията и защитата на данните, въпреки че подобна кампаниядопълнително концентрира власт в ръцете на авторитарната държава.

Резултатът на САЩ намалява за пета поредна година. Фалшива, подвеждаща и манипулирана информация продължава да се разпространява в мрежата, като дори засяга общественото приемане на резултатите от президентските избори през 2020 г. Новата администрация е предприела обещаващи стъпки за налагането на по-силна защита за потребителите на Интернет.

В доклада се отбелязва още, че държавната намеса трябва да защити правата на човека онлайн и да запази отворения Интернет. Еманципиращата  сила на мрежата зависи от неговата егалитарна природа. За да се противопоставят на цифровия авторитаризъм, демокрациите трябва да гарантират, че правилата позволяват на потребителите да се изразяват свободно, да споделят информация през границите и да държат силните отговорни.

В доклада се отправят и конкретни препоръки към политиците, към бизнеса и гражданското общество.

Политиците трябва:

да защитават личната неприкосновеност и сигурността;

да приемат стабилно законодателство за поверителност на данните;

да признаят, че стабилното криптиране е от основно значение за киберсигурността, търговията и правата на човека и че отслабването на криптирането застрашава живота на активисти, журналисти, членове на маргинализирани общности и обикновени потребители по целия свят;

да  ограничат износа на технологии за цензура и наблюдение.

Политиците трябва да гарантират конкуренция, прозрачност и отчетност чрез

интегрирани принципи на правата на човека в прилагането на политиката в областта на конкуренцията;

включване на  принципите на правата на човека, прозрачността и демократичния надзор в законите, които регулират онлайн съдържанието.

Политиците трябва да насърчават  надеждното и разнообразно информационно пространство чрез:

поддържане на достъп до информация и подкрепяне на свободното изразяване онлайн особено по време на избори, протести и периоди на конфликти. Неразделна част от тези ангажименти е справянето с  цифровото разделение.

В световен план политиците трябва да защитават глобалната свобода на Интернет като активизират кибер дипломацията и да повишават координацията на глобалната технологична политика. Техен приоритет трябва да бъде именно опазването и разширяването на свободата на Интернет като основен стълб на демокрацията, правата и управлението.

В този контекст компаниите трябва да осигуряват справедливо и прозрачно модериране на съдържанието, като се противопоставят на правителствени заповеди за спиране на Интернет връзката или за забрана на цифрови услуги.В допълнение бизнесът трябва да се придържа към Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и да извършва онлайн  оценки на въздействието върху правата на човека. Компаниите трябва да провеждат непрекъснат диалог с организациите на гражданското общество,  за да са ясни последиците от политиките и от предлаганите от тях продукти.

Ролята на гражданското общество е да провежда редовни изследвания и да повишава осведомеността на публиката относно цензурата, наблюдението и манипулирането на съдържанието в мрежата.

  • Freedom House е американска  неправителствена организация, основана през 1941 г., която  си поставя за цел да подкрепя свободата и демокрацията в света. Всяка година предлага доклад за състоянието на политическите и гражданските свободи в страните по света. Организацията се подкрепя с до 80 % безвъзмездна помощ от правителството на САЩ. Седалището й е във Вашингтон.

 

Линк https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2021/global-drive-control-big-tech

Коментари

comments