Защитата от хостинг – престарават ли се платформите при премахване на съдържание

0
161

Платформите трябва да имат достатъчно информация дали публикуваното съдържание е незаконно и дали премахването му е съвместимо със свободата на изразяване, посочва ново важно решение на Съда на Европейския съюз (CJEU).

Едно от последните решения на Съда на Европейския съюз по присъединените дела на YouTube (C-628/18) и Cyando (C-683/19) отсъжда в полза на доставчиците на Интернет услуги (ISP) и на социалните медийни платформи. Решението изследва до каква степен трябва да има разбиране у операторите на онлайн платформи относно незаконната дейност, за да не могат да се възползват от „защитата за хостинг“, предвидена в Директивата за електронната търговия (2000/31EC). Съдът основава своите заключения на значението на свободата на изразяване и на необходимостта да се балансира отговорността на онлайн платформите спрямо основните права на потребителите на Интернет.

Случаите на YouTube (C-628/18) и Cyando (C-683/19) са от Германия и впоследствие са отнесени до Съда на ЕС. Съдът обединява делата, тъй като материята се отнася до предполагаеми нарушения на правата на интелектуална собственост (IP) от потребители на платформата за видео споделяне, YouTube и платформата за хостинг и споделяне на файлове, управлявана от Cyando.

„Защитата за хостинг“ е предвидена в член 14 от Директивата за електронната търговия. В него се посочва, че компании, които хостват информация онлайн, не носят отговорност за информацията, съхранявана в техните системи от техните потребители, при условие че: не знаят реално за извършена незаконна дейност или нямат сведение за това; и след като узнаят или бъдат уведомени,  действат бързо, за да премахнат или забранят достъпа до съответната информация.

Досега  значението на „действително познаване на незаконна дейност или информация“ е било въпрос на дебати. На практика често се случва, че компаниите, хостващи информация онлайн, получават оплаквания относно съдържание, за което жалбоподателят твърди, че е незаконно, но за хоста не е видно дали това съдържание наистина  е незаконно. Добър пример за подобна ситуация е например, когато се получи жалба във връзка с клеветническо съдържание онлайн, но за хоста не е ясно дали може да има валидна правна защита за лицето, публикувало съдържанието, като защитата, основана на истината.

Становището на генералния адвокат във връзка с тези дела гласи, че известието за незаконосъобразност има за цел да предостави на доставчика на услуги достатъчно доказателства за проверка на незаконния характер на съдържанието и че доставчикът е длъжен да го премахне само когато неговия незаконен характер е „явен“. В становището се посочва още, че това изискване е нужно, „за да се избягва принуждаването на самия доставчик да взема решения по сложни юридически въпроси и по този начин да се превърне в онлайн съдия по законността“.

В становището се подчертава също така, че съществува риск от „прекомерно премахване“ на съдържание от страна на  доставчиците на услуги (т.е. риск, че при всички двусмислени ситуации доставчиците ще са склонни повече към системно премахване на информация от своите сървъри, за да се избегне всякакъв риск от отговорност спрямо притежателите на права).

В своето решение Съдът се позовава на тези коментари и подчертава, че  уведомление относно незаконността на защитеното съдържание, публикувано чрез платформа за споделяне или платформа за хостинг и споделяне,  трябва да съдържа достатъчно информация, за да може операторът на тези платформи да се увери без подробна правна проверка, че комуникацията е незаконна и че премахването на посоченото съдържание е съвместимо със свободата на изразяване.

В този смисъл мнението на Съда относно нивото на познание, необходимо  за премахване на „защитата при хостинг“ има по-общо значение за всички, които биха искали да се възползват от нея. Решението изяснява въпрос, който понякога е причинявал трудности на компаниите, хостващи съдържание онлайн.

Линк https://www.worldfile.net/cjeu-youtube-judgment-do-platform-operators-communicate-to-the-public-and-are-they-liable-for/

 

Коментари

comments