Тенденции в регулирането на цифровите услуги и платформи в Европа

0
382

В своята рубрика „Медиите и дигитализацията“ Обаче публикува информация относно различни модели за регулиране на платформите и услугите.  Тези опити не винаги са адекватни и успешни. Регулативните механизми могат да се сравнят, за да се оценят обективно техните предимства и недостатъци. Проблемът е и кой от предлаганите модели ще стане водещ за европейските страни.

Адвокатите от фирмата Osborne Clarke анализират отделните правни инструменти, като се стремят да предвидят накъде ще потегли регулирането на платформите в Европа с помощта на Пакета за цифровите услуги( DSA).

Това, което Обединеното кралство предлага (процедури за отговорност и отчетност), е много радикално и ще бъде изключително трудно за големите Интернет платформи да го приложат на практика. Останалата част от Европа и светът ще следят процеса отблизо, за да видят как се развива. Може ли законодателят, както и регулаторът на Обединеното кралство Ofcom (настоящ медиен регулатор, който ще контролира и в бъдеще платформите в мрежата), да прилагат режим, който налага задължения по отношение на законното съдържание, без драстично да ограничават свободата на словото онлайн, да предизвикат неволно лавина от съдебни спорове и да отблъснат цифровите платформи ? Ако може, останалият свят би могъл да последва примера. В противен случай по-удобният за платформите европейски модел може да се окаже по-привлекателна матрица за други страни (включително САЩ).

В момента сравнението по отношение на регулирането на онлайн вредите в международен план е много фрагментирано. В Германия добилият популярност „NetzDG“ съдържа конкретни изисквания относно изтриването, блокирането на достъпа до определени видове незаконно съдържание, и докладването за това, на които големите социални мрежи трябва да отговорят по определен начин. Смята се, че германският закон е пример за регулиране на вредното съдържание онлайн, но същевременно той предизвиква противоречия и противопоставяне.

Други страни също се опитаха да последват примера на Германия, но с различен успех. Например във Франция законът Avia, който беше насочен към предотвратяване на речта на омразата в мрежата чрез възприемането на строг подход, беше отменен от Конституционния съвет поради несъвместимост с основните права.

По време на тези национални опити да се излезе напред в състезанието, Европейската комисия наблюдаваше и се учеше  чрез сътрудничество с основните Интернет платформи. В резултат на този обмен се появи Кодексът за поведение на речта на омразата, който беше разработен съвместно с четири големи онлайн оператора (Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube). Той забави законодателството, за да гарантира, че са взети предвид различните детайли и нюанси на тази сложна област. Последиците са свързани с постигането на  баланс при обобщаване на резултатите от проведената широка обществена консултация.

Европейската позиция обаче е изключително сложна. Реформирането на Директивата за електронната търговия се забави и беше прието законодателство в свързани области чрез Директивата за аудио-визуалните медийни услуги на ЕС. Всяка държава членка трябва да регулира платформите за споделяне на видеосъдържание с цел защитата на  физическото, психическото или моралното развитие непълнолетните както  и на публиката от съдържание, което съдържа подбуждане към насилие или омраза, провокация към извършване на терористично престъпление и престъпления, свързани с детска порнография, расизъм и ксенофобия. Едно от предизвикателствата ще бъде как националните инициативи в тази област могат да се впишат в сложната регулативна рамка, чиято цел е именно да хармонизира, доколкото е възможно, различните системи за регулиране на цифровите платформи в рамките на ЕС.

Независимо дали Великобритания е надхвърлила своите възможности в своите радикални планове, преминаването към отговорност и отчетност трябва да бъде подкрепено. Твърде дълго страхът от отговорност възпрепятства цифровите платформи да бъдат напълно прозрачни относно това, което правят, както и какво трябва да се направи, за да се справят с най-лошата част на онлайн съдържанието. Предизвикателството пред Обединеното кралство и пред ЕС ще бъде поддържането на достатъчно прости и балансирани мерки, които да накарат платформите и регулаторите да работят ефективно заедно.

В допълнение към размислите на адвокатите бихме добавили, че  на този фон създаването и обменът на добри практики биха били особено полелзни.

Коментари

comments