Отговорността за вредите и щетите в цифровата епоха

0
432

След предложения през април 2021 г. регламент за изкуствения интелект, Европейската комисия се връща към темата за отговорността за вреди в цифровата епоха с консултация, отворена за публиката до 10 януари 2022 г. Първата част от обществената консултация започна през 2021 г., като Комисията възобнови работата за оценка на Директивата за отговорността за продуктите 85/374/EEC (Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products). Взети бяха предвид предизвикателствата, породени от цифровизацията, от кръговата икономика, от Интернет на нещата, изкуствения интелект и киберсигурността. Тези технологични тенденции засягат всички индустрии и ще привлекат значителни инвестиции през следващите години.

Втората част от консултацията има за цел да събере ценна информация за конкретно разглеждане на въпроса за щетите, причинени от AI системи, по отношение както на отговорността за продуктите, така и на националните правила за отговорност. В резултат на оценката от 2018 г., беше установено, че директивата е ефективна като цяло, но има трудности при  прилагането й към стоките и услугите на цифровата икономика. Много заинтересовани страни подчертаха конкретно проблемите при доказване на причинно-следствената връзка между повреда и дефект главно поради асиметрия на информацията относно техническите характеристики на продуктите и тежестта за предвиждане на разходите, необходими за извършване на съответните оценки. Още повече, че този аспект е от решаващо значение в случай на сложни AI системи, чиято операционна логика понякога може да се окаже трудна за обяснение дори на самите производители и програмисти. Освен това увеличаването на услугите като част от други съставни стоки заедно с нарастващата автономност и променливост на самите продукти направиха понятията „продукт“ и „производител“, „дефект“ и „повреда“ много по-комплицирани, отколкото когато беше приета директивата.

Що се отнася до AI, Комисията отново подчертава, че засегнатите страни имат проблеми, когато трябва да докажат дефекти, причинно-следствената връзка между дефект и повреда и вината, особено когато системите са непрозрачни и сложни. Тези въпроси засягат и случаите на строга и утежнена отговорност, предвидена от националните закони, които вече биха могли да се прилагат за щети, причинени от системи за изкуствен интелект (например в Италия отговорност за упражняване на опасни дейности или за щети, причинени от движението на превозни средства).

В този контекст Комисията търси обратна връзка относно сценариите, които биха могли да последват неуспешното хармонизиране на законите за отговорността на AI или различни тълкувания, предоставени от националните съдилища.  Юристите от адвокатската кантора DLA Piper представят данни, че след два месеца и половина от началото на консултацията са получени 144 валидни коментара, предимно от граждани (75%) и фирми (9,33%). Броят на компаниите, участващи в консултацията, все още остава нисък (четиринадесет), както и на потребителските организации (пет) и на академичните/изследователски институции (пет). Географски най-голям брой мнения идват от Германия (55%), следвана от Франция (13%), Италия (6%) и Белгия (6%). Изненадващо досега не са предоставени коментари от Китай, въпреки че той е сред най-големите производители на технологии и решения, базирани на AI.

Линк https://www.obelis.net/news/circular-economy-ai-and-product-liability-the-european-commission-launches-a-new-public-consultation/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-collects-views-making-liability-rules-fit-digital-age-artificial-intelligence-and

 

Коментари

comments