Доверието срещу фалшивите новини в медиите

0
797

Радиото е медията с най-голямо доверие в Европа, заяви Ренате Шрьодер, директор на Европейската федерация на журналистите – част от Световната федерация на журналистите. Шрьодер участва в кръгла маса в Москва за ролята и мястото на журналистите в обществото и особеностите в работата на свободните журналисти /фрилансери/. На конференцията, организирана от Медийната група „Журналист“ , издаваща списанието на Съюза на руските журналисти сп. „Журналист“, Ренате Шрьодер отбеляза, че световната преса живее във времена на неувереност. Ние потъваме в морето от дезинформация и пропаганда. Фалшивите новини заливат социалните мрежи и оттам проникват в солидните издания. В резултат доверието към тях също пада. Проучване на Евробарометър и германски учени показва, че медията с най-голямо доверие сред аудиторията в Европа, е радиото.

Изследването показва, че в Германия 56 % от аудиторията вярва на радиото. Това е най-високият показател, сравнен с останалите медии. Според реципиентите, връзката между журналиста и аудиторията в радиото е най-пряка, рисковете от манипулация са най-ниски, а доверието на аудиторията – най-голямо. Професионалистите струват скъпо и затова много от медиите предпочитат да наемат неподготвени хора, с ниски професионални качества, склонни към компромиси с етичните стандарти. Затова и доверието на аудиторията пада на фона на понижаващото се качество на журналистиката.

Доверието към печатните медии в Германия е паднало рязко, докато към обществените медии е нараснало, във връзка с емигранската вълна в Европа. Явно ксенофобията и национализмът, заляли някои от печатните медии и социалните мрежи, са предизвикали обратна реакция и завръщане към проверената и обективната информация. Ренате Шрьодер призова да се подкрепят обществените медии, които имат по-висока отговорност и задължения към достоверността, обективността, плурализма.

Нуждаем се от нови собственици на медиите, от нови правила, от прозрачност в собствеността, нови начини на финансиране на медиите, посочи директорът на Европейската федерация на журналистите.

Тя изрази загриженост от отношението на политиците към медиите, от съмнителните етични ценности на средното и висшето звено на управление в държавите.

Наложителни са промени в редакционните устави, по-точно регламентиране на журналистичекия труд, промени в условията за работа на журналистите, защитата им, инвестиции в образованието, подговката и компетентността на журналистите, подчерта в изказването си Ренате Шрьодер.

Качествената журналистика се унищожава в световен мащаб, заяви Роман Бергер, член на Управителния съвет на Съюза на швейцарските журналисти. Ние сме претоварени с новини, но това не означава че сме добре информирани. Когато чрез събрана информация в Интернет се описват въоръжени конфликти, това е сериозно предизвикателство срещу сериозната журналистика. Изчезва страданието, жертвите се превръщат в статистика, а убийството – в политика, посочи Бергер. Има разлика между информацията и новината, добави той.

Събитията от 90-те години, цифровата революция, разпадът на СССР, глобализацията и неолиберализмът утвърдиха нови ценности, някои от които са трудно приемливи. Интернет не създаде медийно разнообразие, а само засили монополизма на Майкрософт, Фейсбук, Гугъл, Амазон. Интернет предизвика още по- силна концентрация и комерсиализация на медиите. Контентът, създаден с отговорност и редакционна ангажираност в традиционните медии можете да го видите в преработен сурогатен вид в социалните мрежи и новите медии. Новите технологии откриват нови възможности, но и създават нови опасности, посочи Роман Бергер. Той призова за защита на регионалните медии, които загубиха идентичността си. Под повърхността в информацията остават дълбоки силни течения. Така например в САЩ в някои от регионите изчезнаха вестници, радиа, телевизии, даже интернет издания. Някои бяха купени от големите медийни холдинги. Така дойде победата на Доналд Тръмп. Изненадваща за медиите. Просто централната преса не знаеше какво се случва в някои от регионите. Дигитализацията, новите технологии не са по джоба на малките печатн и регионалните медии. По-широка аудитория означава и по-висока цена. Затова швейцарският журналист призова към създаване на обединения на регионалните медии за размяна на данни, статии, информация. Медиите не бива да бъдат оставяни насаме с управляващите, те са обществен продукт и трябва да бъдат подкрепяви енергично, заяви Роман Бергер, член на Управителния съвет на швейцарския съюз на журналистите на конференцията в Москва, посветена на качествената журналистика и перспективите за развитието й, организирана от Съюза на руските журналисти и медийната група „Журналист“. Фалшивите новини са най-голямото предизвикателство пред качествената журналистика, бе водещият извод на форума. Въпреки очакванията за бума на Интернет, той носи едва 10 % от доходите на медийния пазар, подчерта Генадий Кудий, заместник-началник на Управлението за периодичен печат, книгоиздаване и полиграфия към Федералната агенция за печата и масовите комуникации на Русия.

Валери ТОДОРОВ

http://presscouncil.ru/index.php/novosti/5753-forum-smi

Коментари

comments