СБЖ : НЕОБХОДИМА Е НОВА ВИЗИЯ И ПЕРСПЕКТИВА

0
455

ДЕКЛАРАЦИЯ
на 119-то дружество на Съюза на българските журналисти

Нашият съюз е изправен пред сериозни предизвикателства. Ние сме на критичен праг. Страната ни е в дъното на класацията по медийни свободи. Преживяваме най-високата концентрация на собственост и на политически и икономически натиск и влияние върху медиите. Нашата професия е в дъното на социалната таблица, а доверието към журналистите отслабва. Публицистиката, разследването и анализът се заменят с атрактивни формати. Мястото на журналистите все по-често се заема от измислени звезди и персонажи от развлекателни жанрове. На практика няма ефективна защита на свободата на словото, независимостта на медиите и плурализма на мненията и гледната точка. Скрити интереси и механизми управляват медиите. Регулацията е констативна, с нисък праг на доверие, компетентност и авторитет на експертизата. Някои медии се интегрират с властта и партиите и близостта им ги превръща в част от тях. Четвъртата власт в момента е поставена в услуга на останалите. Медийните войни, конкуренцията между собствениците, партиите и властите източиха слабите импулси на солидарност в колегията. Ние преживяваме последствията от собственото си поведение. В гилдията има дори два Етични кодекса.

Съюзът на журналистите остана последната крепост на надежда за справедлива защита на медийните свободи, на професионалните и етичните стандарти, на заплащането и условията на труд.
За съжаление обаче състоянието на Съюза предизвиква сериозна тревога. Той в момента е трудно разпознаваем в публичната среда, забелязва се отслабващ прилив на млади журналисти, скептицизъм за позициите на съюза както синдикат и творчески съюз, реакцията ни по ключови проблеми на медийната и обществената среда закъсняват или изобщо отсъстват. Необходима е нова визия и перспектива, друг тип енергичност, убедителност и присъствие чрез стила на управление и ръководството на Съюза на българските журналисти. Необходима са ни по-голяма откритост и прозрачност, радикални промени в този дух на Устава на съюза и начина на избиране на ръководство, по-убедително присъствие в публичната среда, разширяване на международните контакти, законодателна инициатива, оперативност, по-ефективна защита на правото и условията на труд, на защитата на медийните свободи и социалната защита на журналистите. Наложителни са по-ефективни творчески, професионални, мениджърски подходи в управлението на дейността и стопанството на Съюза на българските журналисти.
Без приемственост и радикални промени едновременно ние няма да можем да гледаме напред. Съюзът днес е пред неизбежен избор. Ние или ще изградим правила и условия, които да му позволят да съществува поне още 120 години или трябва да учредим един нов съюз с друго лице и с други лица, с нов кредит на доверие. Нямаме възможност, нито право още три години и половина да потъваме в безсмислени дискусии за вътрешната ни легитимност, когато под въпрос е поставена външната ни легитимност в гражданското общество.

Коментари

comments