Ако подкастът ви набира скорост

0
323

не забравяйте  правните рискове.

Основните медийни платформи, включително вестници и телевизионни мрежи, често са заплашени от дела по повод на нарушаващи закона материали. Публикувайки съдържание за публиката, подкастите са изложени на сходни правни рискове. Подкастерите – и съответно организациите, които ги хостват – трябва да бъдат нащрек за опасностите и да избягват всякакви проблеми.

Най-голямата правна  кантора в Австралия MinterEllison съветва кои рискове да влязат в оценката и какви стратегии могат да се приложат за намаляването им.

  1. Избягване на клеветнически твърдения

Тъй като подкастите стават все по -известни, нараства съответно и рискът, че човек, който е обект на негативна дискусия, може да съди за клевета. Оценката на риска от клевета често е предизвикателство и обикновено зависи от редица фактори, включително: естеството на обсъжданото съдържание (т.е. спорно ли е или оспорвано?); дали даден индивид е обект на това съдържание и ако е така, има ли вероятност този индивид да има проблем с това, което се казва за него; дали твърденията относно дадено лице са подкрепени от доказуеми факти и доказателства.

Може да се носи отговорност за клевета дори когато просто се повтаря или публикува отново твърдение, което вече е публикувано на друго място; публикацията може да не стига до заключението, че дадено лице всъщност е виновно за твърдението, като тя оставя отворена възможността, лицето да е виновно; вие или вашият домакин/съ-домакин не сте лицето, което прави клеветническото изявление – например, ако имате гост, който се появява във вашия подкаст, можете да носите отговорност за всички клеветнически коментари, направени от него.

Исковете за клевета възникват и при не толкова сериозни обвинения, но когато лицето намира описанието си или характеризирането на действията си лично като обидни, неверни и неточни.

Ето защо старата поговорка „истина или нищо“ е най-добрият начин да се сведе до минимум рискът от дело за клевета, като се придържате към това, което знаете, че може да се докаже като вярно.

Съществуват и рискове, свързани с публикации в социалните медии, тъй като би могло да се носи отговорност за всякакви клеветнически коментари в отговор на вашите публикации. Когато публикациите в социалните медии са особено противоречиви или могат да предизвикат коментари, които изразяват негативни възгледи за дадено лице, коментарите трябва да бъдат внимателно следени и клеветническото съдържание да бъде премахнато.

Другият начин да сведете до минимум риска е подкастът да бъде  наблюдаван от адвокати, които могат да предоставят съвет при всеки възникнал проблем.

  1. Забрана на изявления в медиите

Този въпрос е особено актуален за подкасти за разследване, престъпност, правни и текущи дела. Ако обсъждате съдебно производство във вашия подкаст, може да се наложи да проверите дали законът или съдебна заповед не ограничават това, което може да бъде обсъдено с оглед защитата на лицата и презумпцията за невиновност.

  1. Оценка за подвеждащо и измамно поведение

Ако включвате реклами във вашия подкаст, особено когато четете реклами или публикувате реклами на страниците си в социалните медии, трябва да внимавате да не подведете аудиторията си. Всяко твърдение относно продукти или услуги трябва да е вярно, точно и обосновано.

Когато преценявате дали една реклама може да бъде подвеждаща, вземете предвид цялостното впечатление за средния разумен потребител. Например може ли рекламата да накара човек да повярва в нещо, което е невярно, или да доведе човек до грешка? Когато публикувате реклами в социалните медии, важно е ясно да разкриете, че тя е платена. Понякога най -добрият съвет е да се доверите на ума си: когато се чувствате неспокойни за популяризирането на даден продукт или реклама, защото това може да заблуди слушателите ви, повишаването на притесненията ви може да намали риска да се сблъскате с по -големи правни проблеми.

  1. Предоставяне на формуляри за съгласие

Независимо от съдържанието на вашия подкаст, ако имате гост, добра идея е да го накарате да подпише формуляр за съгласие. Това гарантира по-голяма сигурност относно свързаните правоотношения, права и отговорности. Например гостът може да се съгласи да участва в интервю и то да бъде възпроизведено, разпространено и популяризирано като част от публикувания подкаст. Може също така да се посочи, че гостът се отказва от всички морални права, които може да има в подкаста, както и да ви предоставя правото да записвате, използвате и разкривате името,  изявленията, гласа, биографията или друга лична информация във връзка с подкаста.

  1. Мерки във връзка с интелектуалната собственост

Съществуват широки възможности подкастите да нарушават правата на интелектуална собственост  особено по отношение на авторските права. Например използването на музика, защитена с авторски права в подкаста, без да се получи правото за това, може да изложи подкаста на риск от съдебни действия.

  1. Предлагане на отказ от отговорност за съвет

Ако сте слушали подкасти, фокусирани върху финансови проблеми или печелене на пари, може да би сте чули отказ от отговорност в началото или в края на епизода на подкаста. Така се премахва рискът слушател да поиска обезщетение за финансовите си загуби, след като може да е разчитал на съвет  от подкаста. Предоставянето на отказ от отговорност е особено необходимо, когато се дават финансови или правни съвети, но може да е полезно и при други форми на съвети или консултации по жизненоважни въпроси.

Линк https://www.computerworld.com/article/2807521/the-problem-with-podcasts.html

          https://www.creativelive.com/blog/podcast-legal-issues/

 

Коментари

comments