Решение в Германия за инфлуенсърите и скритата реклама

0
90

Федералният  върховен съд на Германия (BGH) взе решение за платената реклама от инфлуенсъри. 

Всички сме се натъквали на подобни случаи в Instagram: инфлуенсърите публикуват своите перфектно оформени снимки и уведомяват последователите си чрез така наречените „тагове за маркиране“ кои марки и продукти носят и използват. Чрез докосване на снимката се показва марката и потребителят може да кликне върху маркера, за да отиде в съответния й Instagram профил. Досега беше спорно дали това е скрита реклама и подобни публикации трябва да бъдат изрично етикетирани като реклама. Ново решение на Германския федерален върховен съд постанови, че етикетирането на публикации като реклама е задължително само ако инфлуенсърите са получили и финансова компенсация в замяна.

Поводът за решението е правен спор между Германската асоциация за социална конкуренция (Verband Sozialer Wettbewerb) и  инфлунесърите Кати Хумелс (Cathy Hummels  – I ZR 126/20), Лиони Хане (Leonie Hanne – I ZR 125/20) и Луиза -Максим Хус (Luisa-Maxime Huss – I ZR 90/20). Тези лица са използвали тагове за докосване, без да ги обявят за  реклама. По-долните съдилища достигнаха до различни становища по трите дела.

BGH приема, че са налице търговски действия, защото инфлуенсърите също така популяризират собствените си компании. Няма значение дали става дума за скрита  реклама. Разбирането се дължи на факта, че според преобладаващите разпоредби от Закона за медиите, от Договора за излъчване между провинциите и съответно от Договора за медии между провинциите на Германия, само действията, които отговарят на определението за търговска комуникация трябва да бъдат разпознаваеми като такива. Точно това обаче липсва, ако инфлуенсър не е получил никакво заплащане.

В допълнение BGH заявява, че действия в полза на други компании без никакво обезщетение може да се приемат за търговски само ако публикацията  има „свръх промоционален характер“. Такъв е случаят, ако тя не показва никаква критична преценка, а изключително възхвалява предимствата на даден продукт и по този начин вече се отдалечава от разбирането за “фактически предизвикана информация“. Обичайно това може да се приема в случай на директна връзка към уебсайта на производителя, но не и при използването на тагове за докосване, които просто водят към профила в Instagram.

Юристите от правната кантора SKWSchwarz съветват, че ако не е получена компенсация за таговете за докосване, публикацията не трябва да се смята за реклама, извод, който се потвърждава вече от най-висшия германски съд. Поради промяна в закона решението може скоро да бъде заменено от конкретни разпоредби. Така в проекта за закон за укрепване на защитата на потребителите в областта на конкуренцията и търговското право, внесен от правителството, който наред с другото има за цел да измени Закона срещу нелоялната конкуренция, е ясно уредено, че самото повишаване на собственото ниво на осведоменост относно действията на инфлуенсърите , не може да се приема  за обезщетение на друга компания!

Линк https://www.irglobal.com/article/influencer-advertising-without-labeling/

Коментари

comments