Интернет платформите и защитата на интелектуалната собственост

0
460

Решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно отговорността на платформите – дали хостинг платформата е отговорна за незаконното съдържание, публикувано от нейните потребители

Международната адвокатска фирма Бейкър Макензи (Baker McKenzie) коментира неотдавнашното решение на Съда на Европейския съюз по казуса Joined Cases YouTube C‑682/18 и Cyando C‑683/18 , с което бе анализирана отговорността на хостинг платформите за незаконно съобщаване на публиката на правата на интелектуална собственост, извършено от нейни потребители.

Според СЕС, операторът на платформа за видео споделяне или на платформа за хостинг и споделяне на файлове не осъществява комуникация с публиката, когато потребителите му предоставят защитено съдържание чрез платформата без съгласието на носителите на права, ако няма конкретни познания относно или участие в съдържанието. При поискване премахва такова съдържание или въвежда подходящи технологични мерки за предотвратяване на подобни нарушения.

Освен това, СЕС признава, че платформа за видео споделяне и платформа за хостинг и споделяне на файлове не могат да бъдат държани отговорни за незаконното съдържание, съобщено от техните потребители, освен ако те не играят активна роля, като влагат знания или упражняват контрол върху публикациите, качени на платформата.

Съдът на ЕС обаче изтъква, че такива хостинг платформи трябва да бъдат задължени да действат експедитивно, за да премахнат или да забранят достъпа по отношение на конкретно незаконно съдържание, качено от техните потребители, веднага щом действително получат информация за подобни незаконни действия.

В обобщение, Съдът потвърждава значението на разпоредбите за безопасност от Директивата за електронната търговия и отново подчертава, че „действителното познаване на дадено незаконно действие или информация“ и „осъзнаването на факти или обстоятелства, от които е видна незаконната дейност или информация“, трябва да са свързани с конкретни незаконни дейности или информация. Решението подчертава принципа, че на платформите не може да се налага общо задължение за наблюдение на инфомационните потоци.

Предложението на ЕК за Закон за цифровите услуги, което в момента се разглежда от Европейския парламент и от Съвета, ще даде нов прочит на тези принципи, като се очаква да ги препотвърди, заключават от Бейкър Макензи .

Линк https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B0D2B576FAC97C

 

Коментари

comments