Инфлуенсърите и социалните медии в Испания

0
190

Във все повече страни се затяга контролът върху рекламата, като фокусът е върху скритата реклама, един от носителите на която са инфлуенсърите.

AUTOCONTROL е независимата организация за саморегулиране в областта на рекламата в Испания, създадена през 1995 г. като сдружение с нестопанска цел. Състои се от рекламодатели, рекламни агенции, медии и професионални асоциации и целта й е да работи за отговорна реклама: честна, законна, и лоялна. В момента регулаторът има около 600 преки членове и 4000 непреки, които са свързани приблизително със 70% от рекламните инвестиции в Испания. AUTOCONTROL управлява испанската система за саморегулиране на търговските комуникации въз основа на три основни инструмента:

  • Кодекси за поведение. Кодексът на рекламната практика на AUTOCONTROL се основава на Кодекса на рекламно-маркетинговата комуникационна практика на Международната търговска камара (ICC Code) и секторните кодекси за поведение, чието прилагане е поверено на AUTOCONTROL.
  • Жури в областта на рекламата. Извънсъдебен орган за разрешаване на спорове, който се занимава с жалби относно публикуваните реклами.
  • Правен съвет. Съветът се формира от експерти в областта на рекламното право, поверителността и защитата на данните и информационните технологии, които са  изключително отдадени на целите на AUTOCONTROL и консултират компаниите при изпълнението на техните законови задължения в съответните области.

Целта на кодекса е да гарантира автентичността на търговските съобщения, което означава, че рекламата трябва да бъде прозрачна и очевидна за потребителя.

На 5 март 2021 г. в Испания беше прието решение, потвърждаващо, че рекламата, собственост на Samsung Electronics Iberia, SA и споделена от инфлуенсър в Instagram, нарушава новия Кодекс за поведение на инфлуенсърите в рекламата в сила от януари 2021 г. Рекламното съобщение се отнася за мобилен телефон и е популяризирано чрез публикации в профила на Сандра Барнеда – испанска журналистка и телевизионна звезда. Правилата не са приложени правилно, тъй като използването на хаштагове като „#ad“ и „#NameOfAdvertisedProduct“ в края на публикациите, се смята за недостатъчно съгласно стандартите на AUTOCONTROL. „Ad“ е фраза, която на английски език се използва недвусмислено относно реклами, но може да не е достатъчно ясна или разбираема за обикновения потребител в Испания, ако не е придружена от правилно разяснение. На второ място, преди изписването на рекламата е използван дълъг текст, съдържащ размисли, и той може да бъде тълкуван погрешно от обикновения потребител като изявление на спонсорираното лице, а не на рекламодателя, тъй като не е имало препратка към Samsung.

Следователно, както AUTOCONTROL посочва в решението си, рекламата пряко нарушава член 5 от Кодекса за поведение на инфлуенсърите в рекламата. Разпоредбата гласи, че когато инфлуенсър споделя цифрово съдържание, което всъщност е реклама, това трябва да бъде недвусмислено и ясно за последователите в мрежата. Подобно съображение не е очевидно в цитирания случай, тъй като споделения текст може  да бъде възприет като продължение на личния живот на спонсорирания инфлуенсър.

AUTOCONTROL цитира и делото „Oberlandesgericht de Celle“ относно рекламния характер на „Landgericht Hagen“ от 13 септември 2017, по което окръжен съд в Германия решава, че практиката да се включи етикет или етикет („хаштаг“) с името или марката на продукта, се смята за недостатъчна, за да разкрие рекламния характер на споделеното съобщение.

В окончателното решение на AUTOCONTROL се подертава, че рекламодателят трябва да поправи рекламата според съответните изисквания на кодекса.

Линк https://mediawrites.law/advertising-influencers-and-social-media-in-spain/

Коментари

comments