Турция регулира скритата реклама и дейността на инфлуенсърите

0
265

Насоки за търговска реклама и нелоялни търговски практики на инфлуенсъри в социалните медии са публикувани в Турция. Целта им е да насочват и да информират рекламодатели, рекламни агенции, медийни организации и всички лица и институции, въвлечени в търговска рекламна дейност в социалните мрежи.

Съгласно определението инфлуенсър в социалните медии е лице, което участва в маркетингова комуникация чрез акаунт в социалните медии, за да осигури продажба или отдаване под наем на стоки и услуги, предлагани от тях или от рекламодатели, като информира или убеждава съответната целева група. Съгласно насоките инфлуенсърите в социалните медии, рекламодателите и рекламните агенции носят кумулативна и разделна отговорност за нарушения.

Търговските комуникации на инфлуенсърите в социалните медии трябва да бъдат обявявани като реклама по ясен и разбираем начин. Скритата реклама е забранена в устна, писмена и визуална форма във всички видове комуникации. Търговските съобщения, представени в социалните медии, са категоризирани в четири групи, изброени по-долу според платформите:

Рекламиране на платформи за споделяне на видео (като Youtube и Instagram TV)

Рекламиране на платформи за споделяне на снимки и съобщения (като Instagram, Facebook и Twitter)

Обявяване на реклама в платформата за подкасти

Рекламиране на платформи, чието съдържание се вижда за кратко (като Snapchat и Instagram)

За всяка група важат специфични изисквания за оповестяване. По принцип инфлуенсърите използват хаштагове като #Advertisement, #Sponsor, #Collaboration и изявления от рода на: „Това видео включва реклама на [името на рекламодателя]“.

Нарушението на насоките е скрита реклама съгласно Закона за защита на потребителите и Регламента за търговската реклама и нелоялните търговски практики, което води до налагане на съответни санкции като спиране на рекламата или административни глоби.

Линк https://iclg.com/briefing/16245-the-turkish-ministry-of-commerce-publishes-guidelines-on-the-principles-relating-to-advertisements-by-social-media-influencers

Коментари

comments