ЕС прие мерки за борба с тероризма в онлайн мрежите

0
594

Съветът на Европейския съюз прие дългоочаквания текст на регламента относно разпространението на терористично съдържание в мрежата. Институциите на ЕС бяха под натиск да финализират, колкото се може по-бързо тази задача в светлината на поредицата от нападения във Франция и Австрия през миналата година. Въпреки че шепа депутати може да гласуват против, очаква се регламентът да бъде приет от Европейския парламент и да започне да се прилага година по-късно.

Целта на законодателството е бързото премахване на терористично съдържание онлайн и създаването на общ инструмент за всички държави членки. Доброволното сътрудничество с доставчиците на хостинг услуги ще продължи, но законодателството ще бъде допълнително средство за налагане на бързо премахване на терористично съдържание, когато това е необходимо. Компетентните органи в държавите членки ще могат да издават заповеди за премахване на доставчиците на услуги. Чрез заповеди ще се ликвидира терористично съдържание или ще се забранява достъпът до него във всички държави членки. След получаване  доставчиците на услуги ще трябва да премахнат или да деактивират достъпа до съдържанието в рамките на един час.

Предоставящите хостинг услуги трябва също да предприемат конкретни мерки за преодоляване на злоупотребата с техните услуги за разпространение на терористично съдържание.

Има нови задължителни изисквания за прозрачност, като предоставящите хостинг услуги трябва ясно да посочат в своите условия политиката за справяне с разпространението на терористично съдържание. Когато са предприети такива действия, те също трябва да публикуват доклад, в който да отразят съответните мерки.

Държавите членки са свободни да определят санкциите, но регламентът гласи, че за системна или трайна невъзможност за премахване на съдържание в рамките на един час след получаване на валидна заповед за премахване, на доставчика ще се налагат финансови санкции в размер до 4% от общия оборот за предходната година.

Правилата ще се прилагат по отношение на  доставчиците на хостинг услуги в ЕС, независимо дали основното им седалище е регистрирано в държави членки.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/03/16/terrorist-content-online-council-adopts-new-rules/

 

Коментари

comments