Регулиране на интелектуалната  собственост в Русия

0
391

Руското законодателство не изисква изрично собственикът на уебсайт да бъде задължен да търси разрешение за свързване с уебсайтове на трети страни. Собственикът на уебсайта обаче трябва внимателно да прецени дали е необходимо разрешение, тъй като в някои случаи свързването без разрешение може да се разглежда като нарушение на авторските права (например, когато свързването към уебсайт на трета страна би могло да се смята за неоправомощено „общуване с широката публика“), акт на нелоялна конкуренция (например, ако съдържанието на уебсайта съдържа обидна информация за стоки или услуги на трети страни) или разпространение на забранена информация (например, ако уебсайтът съдържа екстремистки материали).

В повечето случаи собственикът на уебсайт не може да използва съдържание на трети страни на своя уебсайт без разрешение. Ако няма изрично разрешение (съгласие) от страна на неговия собственик това може да доведе както до гражданска, така и до наказателна отговорност. Гражданският кодекс позволява използването на защитени с авторски права материали без разрешение на собственика в ограничени случаи за образователни, научни и подобни цели.

Собственикът на уебсайт може да използва софтуера, като го лицензира на трети страни, стига да е собственик на право на интелектуална собственост, свързано с този софтуер. Ако собственикът на уебсайт лицензира софтуера от трета страна, обхватът на по-нататъшната експлоатация на такъв софтуер (включително правото да го сублицензира) зависи от обхвата на първоначалния лиценз.

Руското законодателство не урежда изрично използването на линкове на трети страни. В зависимост от обстоятелствата по конкретен случай, собственикът на уебсайт, който показва връзки към уебсайт на трета страна, може да бъде подведен под отговорност за нелоялна конкуренция, нарушаване на авторски права или други права на интелектуална собственост или други нарушения на гражданските права. Собственикът на уебсайт също може да бъде изправен пред наказателна или административна отговорност, ако връзката насочва към незаконно съдържание (например материали, които са с порнографско съдържание, проповядват насилие или имати екстремистки характер).

В Русия действат  определени норми както относно онлайн видео съдържание, така и за телевизионно съдържание. Те включват закони за закрила на детето и за борба с екстремизма. Освен това, има специфични правила за забранено телевизионно съдържание (например производство или употреба на наркотици, инструкции за производство на взривни вещества, информация за методите и тактиките на антитерористичните операции и информация за деца, обект на насилие и др.).

От 1 юли 2017 г. подобни ограничения  се прилагат за съдържание, разпространявано чрез онлайн видео услуги, съгласно Федералния закон № 87-FZ „За изменения на Закона за информацията“. Наред с други изисквания видео услугите трябва да отговарят на руското законодателство за масмедиите относно съдържанието, задължителните възрастови преценки и забрана за излъчване на канали или на телевизионни програми, които не са регистрирани като средства за масова информация съгласно руския закон за медиите.

Като цяло, след получаване на молба от притежателя на правата на интелектуална собственост, полицията може да извърши претърсвания на помещенията без предупреждение и да изземе незаконните стоки. В допълнение съдът може да издаде забранителни заповеди за разпореждане с  оборудване, материали или определени дейности, извършвани в Интернет, в случай че такова оборудване, материали или дейности нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни.

Съгласно Гражданския кодекс на разположение на собствениците на интелектуална собственост са граждански средства за защита, които включват прекратяване на нарушението, възстановяване на щетите или заплащане на законово обезщетение, изземване на фалшивите  стоки, публикуване на решението на съда за нарушението, посочващо действителния носител на правата и забрана за разпореждане с активи.

Коментарът е на правната кантора Morgan Lewis

Коментари

comments