Онлайн платформите във Франция с одит на риска

0
448

Онлайн платформите в страната може да се наложи да приемат принципите на Закона за цифровите услуги (DSA) далече преди влизането му в сила в ЕС. На 21 януари 2021 г. френското национално събрание прие изменение на законопроекта относно „Консолидиране на принципите на републиката“. Промяната ще засегне френския Закон за доверието в цифровата икономика от 21 юни 2004 г. (т.нар. „LCEN“), който прилага Директивата за електронната търговия (2000/31 / ЕО). Опитът за регулиране на онлайн вредите във Франция се провали през юни 2020 г., а френският закон за борба с речта на омразата в мрежата (т.нар. „Закон Avia “) беше обявен за противоконституционен.

Ако бъдат гласувани, всички платформи ще трябва да прилагат новите задължения, независимо дали са установени във Франция или в чужбина. Това ще бъдат всички онези, (1) които изброяват, класират или споделят съдържание, качено от трети страни (като платформи за социални медии и търсачки) и (2) чиято дейност във Франция надвишава определен праг на потребителски комуникации (който все още не е зададен).

Доставчиците на платформи вече трябва да се подготвят за прилагането на DSA, но тази подготовка може да се наложи да се ускори в светлината на предстоящото приемане на предложения закон.

Относно вредното съдържание онлайн платформите трябва активно да си сътрудничат със съответните национални органи, като за тази цел доставчиците на платформи може да се наложи да прилагат пропорционални технологични и човешки механизми. Освен това, те ще трябва да предоставят на потребителите лесно достъпна процедура за докладване на вредно съдържание. Всяко докладвано съдържание ще трябва да бъде обработено бързо и по подходящ начин, а потребителят ще трябва да бъде информиран за резултата.

Доставчиците на платформи ще трябва да имат на разположение  подходящи механизми за жалби, както и за компенсиране чрез процедура за  извънсъдебни спорове. Освен предоставянето на точна информация относно използването на услугите, доставчиците ще трябва да публикуват доклад, който описва подробно механизмите за борба с вредното съдържание.

Много големите онлайн платформи, надвишаващи определени прагове, ще трябва да прилагат всяка година одит на риска във връзка с вредното съдържание и ефективната защита на основните права на потребителите (като свободата на словото).

Доставчиците на платформи ще трябва да назначат контактно лице, за да рационализират комуникацията с CSA (френския медиен регулатор). Този орган придобива огромна компетентност и административна мощ, ако предложенията влязат в сила. При поискване, доставчиците ще трябва да предоставят на CSA достъп до разнообразна информация относно механизмите за справяне с онлайн вредите, за да може CSA да оцени ефективността им. CSA може да нареди на доставчиците, които нарушават горните изисквания, да се съобразят с тях, или в противен случай ще им бъде наложено наказание. Медийният регулатор ще публикува и годишен доклад за това как доставчиците изпълняват закона, което може да доведе до репутационни щети. За неспазване на заповед на френския регулатор може да бъде наложена глоба до 6% от общия оборот на платформата за изминалата година, или до 20 милиона евро (което от двете е по-голямо). Размерът на глобата ще бъде определен, като се вземе предвид сериозността на нарушението и, когато е подходящо, дали то е извършено повторно. За неразкриване на информация, поискана от CSA, или предоставяне на невярна или подвеждаща информация глобата е до 1% от общия оборот за изминалата година.

Този драконовски санкционен механизъм може да се развие допълнително, тъй като предложеният закон предстои да бъде обсъден от двете камари на френския парламент, преди да бъде приет окончателно. Разумно е обаче да се мисли, че завършеният текст ще бъде сравнително близък до цитираните разпоредби, предвид подкрепата за тях. Новият режим може да влезе в сила още през следващите месеци, преди приемането на DSA.

Линк  https://www.euractiv.com/section/digital/news/france-wants-broad-digital-services-act-rules-on-content-documents-reveal/

 

 

Коментари

comments