Предизвикателствата в регулацията на стрийминг медиите

0
502

Разбира се, длъжни сме да подчертаем, че регулацията в стрийминг услутите е колкото необходима, толкова и опасна, защото тя може да стимулиря бизнеса, но може и да играе ограничаваща и потискаща роля.

Технологиите откриха нови възможности  на доставчиците на съдържание. Бракът между медиите и развлекателната индустрия позволява бързо и с най-високо качество да се отговори на желанията и капризите на потребителите, макар че и този сектор също беше значително засегнат от „новата нормалност“, предизвикана от Ковид пандемията. Компаниите се състезават в изобретателността си да поддържат стабилни приходи и растеж, като използват различни формата и похвати за разнообразяване на съдържанието и увеличаване на броя на зрителите или абонатите си. Но вече не технологията, а съдържанието управлява бъдещето на медийната и развлекателната индустрия. Битката за правата върху него се разгръща с пълна сила и борбата между копието и оригинала се превръща в битка за оцеляването.

Повечето  компании залагат порядъчни бизнес модели, предназначени да насърчават производството на оригинално и качествено съдържание, като паралелно придобиват права за разпространение на друго търсено съдържание. Но на пазара има и рискови играчи, които модифицират чуждо съдържание. И едните, и другите обаче се стремят да избягват риска от отговорност  в прилагането  на иновативни разработки и методи при създаването и разпространението на съдържание.

Глобалната правна кантора Haynes and Boone LLP съветва медийните и развлекателните компании да се подготвят за растеж на стрийминг медиите и услугите. Необходимо е да се разбере, че медиите не се използват само за развлекателни цели, но също така и за развитието на бизнеса, обучението, маркетинга и рекламата, подкаст и канали, предназначени за споделяне на информация с потребителите. Не бива да се подценява неоходимостта от защита на собствените и придобитите права, съветва адвокатската кантора, като препоръчва при предоставянето на стрийминг услуги чрез медиите да се проследят договорните споразумения по цялата верига  на доставка на съдържание до конкретния потребител.

Производството само на потоци на живо, за разлика от архивираните потоци на живо или предварително записаните материали, могат да възбудят проблеми в хода на производствения процес в реално време. Въпреки че такива продукции се произвеждат в реално време, важно е предварително да се разработи план, който да включва списък на възможните възникващи права върху интелектуална собственост на трети страни. Това са правата, които  могат да бъдат засегнти по време на производството, като принципът на защита е да се избегне дори и неволното нарушаване на чужди права в течение на творческия производствен процес.

През декември 2020 г. в САЩ беше приет Закон за защита на законния стрийминг (Protecting Lawful Streaming Act). Той предвижда наказателна отговорност при масово предаване на материали, които са обект на авторски права. Законът за авторските права на цифровото хилядолетие (Digital Millennium Copyright Act), приет през 1998 г., също е  важен инструмент за решаване на въпросите за пиратството в цифрова среда. Това законодателство, макар и доста противоречиво, може да се разглежда като ценно регулативно средство за тези, които искат да изграждат законосъобразен и жизнеспособни бизнес  в областта на медийните стрийминг услуги. Законодателната регулация може да се схваща и като превантивен, възпиращ фактор за разширяване на бизнеса за компаниите, които използват добрите практики. Особено онези, които се затрудняват в управлението на големи масиви с интелектуална собственост и полагат усилия за преодоляване на риска. Често те са разколебани от увеличаващите се разходи за спазването на закона. Осигуряването на бърз и лесен достъп до разнообразен обем от съдържание  е предизвикателство пред компаниите, които трябва да гарантират на своите клиенти и потребители, че са премахнали всякакви препятствия за ползването на авторски права и търговски марки по отношение на всички свои продукции и комуникации.

В края на миналата година беше обявено, че и Индийското министерство на информацията и радиоразпръскването, което наблюдава програми, излъчвани по телевизията и в кината в страната, ще регулира политиките на стрийминг платформите и цифровите новинарски медии, като се смята, че започва ерата на по-чест и по-строг контрол върху онлайн услугите.

Регулирането на стрийминга в Европа ще става чрез транспонирането на Директивата за аудивизуалните медийни услуги. Доставчиците на съдържание, които се занимават с този вид предаване на живо или услуги за VoD, трябва да са особено внимателни към правилата. Преработената дефиниция на „програма“ се тълкува по-динамично и по-широко от преди, което отразява развитието в излъчването. Този подход потенциално води до това, че в рамките на правилата ще попадат повече видове съдържание и платформи, които го предоставят.

Приемането на цитираните актове е знак, че медийните и развлекателните компании трябва да се подготвят за динамичен  растеж на стрийминг медиите и различните цифрови трансформации. Няма съмнение, че пазарът на този вид разпространение ще бъде по-широк и разнообразен през следващите години.

Линкове:  https://www.lexology.com/contributors/haynes-and-boone-llp

https://advanced-television.com/2020/05/20/report-effects-of-changes-to-media-regulation-in-eu/

https://techcrunch.com/2020/11/11/indias-broadcasting-ministry-secures-power-to-regulate-streaming-services-online-content/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGkg-QjWli_ao4RY2PuIyRVXaju6y9Nkynb7Y11naUd-Du9EsPwkc_BIkAS3xr8qLaJ6ZZX-GmLI67F8BkXyLjQEwgGCkn8Btegz4UCm-3_iovVOtfbwznLmgHumV4JL_ziSX49mn99l2B3hedk0wSmetSvk8pgoalGpogAw6mS2

Коментари

comments