Премиера „Лилия Райчева“. Биобиблиография.

0
796

Биобиблиографията е публикувана от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ и е посветена на 70-годишнината на проф. д-р Лилия Райчева. Книгата обхваща 359 заглавия – 268 научни трудове,  71 публикации, посветени на телевизионното състезание „Минута е много“ и 18 публикации свързани с  нейното творчество. Методологията на създаването на указателя се основава на библиографско издирване в редица български и чуждестранни традиционни и електронни библиографски бази от данни, като е използван и значителният личен архив на проф. Райчева.

Премиерата на книгата на доц. д-р Милена Миланова: „Лилия Райчева. Биобиблиография” ще се състои на 28 септември 2020 г. от 17 ч. в Университетската ботаническа градина, ул. „Московска” № 49.

Изданието е придружено с богат набор от приложения. Едно от тях представлява справка за заблязани цитирания на трудове на проф. Райчева към 2019 г. То е изработено от Мирослава Иванова, началник отдел „Библиотечно-информационно обслужване“ в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Приложението е илюстрирано и с библиометрични справки, въз основа на данните от международните наукометрични бази Scopus и Web of Science. Тази информация е особено ценна, имайки предвид липсата на национален инструмент за наукометрични анализи. Самостоятелно са отразени и участията на проф. Райчева с доклади в 175 различни научни форуми. В отделни приложения са представени и нейните участия в научни проекти и научни мрежи, както и преподавателската ù дейност.

Библиографията на проф. Лилия Райчева, съставена от доц. Милена Миланова и с научен редактор – без време отишлата си от този свят проф. Мария Младенова, ще бъде полезна за изследователи в областта на комуникационната наука и телевизионната журналистика, за преподаватели, библиографи, студенти и за всички, които проявяват интерес към различните аспекти от развитието на българската култура.

Помощният апарат на изданието се състои от показалец на имената, заглавен показалец и географски показалец.

Книгата е публикувана с финансовата подкрепа на Проект КП-06-КОСТ/5-18.06.2019 г. на Фонд „Научни изследвания” към МОН и се разпространява безплатно.

Коментари

comments