Бразилия променя правилата за управление на Интернет съдържанието

0
177

От началото на септември правната рамка за управлението на Интернет в Бразилия е изменена. Новата регулация установява „права и гаранции“ за потребителите на социални мрежи и урежда правила за модериране на съдържание, но не се прилага за приложения за съобщения и мобилна търговия.

Правната рамка на Интернет понастоящем предвижда, че доставчиците на приложения са свободни да премахват съдържание, което нарушава техните условия за ползване, и могат да бъдат държани отговорни за това, че не го премахват, ако не изпълнят съдебно разпореждане, което идентифицира конкретното съдържание. За разлика от тези разпоредби, новите норми въвеждат задължението за установяване на справедлива причина и мотивация за „анулиране или спиране на функции на акаунти или профили“ или за премахване на съдържание. За основателна причина за изключване, анулиране или спиране на акаунта или профила се смята: преустановяване на плащането от страна на потребителя; поява на акаунти, създадени с цел приемане или представяне на самоличността на трети страни, за да заблудят обществеността; наличие на акаунти, които предлагат продукти или услуги, които нарушават патент, търговска марка, авторско право или други права на интелектуална собственост, както и спазване на съдебно разпореждане.

В случаите на изключване, спиране или блокиране на разпространението на конкретно съдържание, справедлива причина би възникнала в следните сценарии: нарушения на Устава на децата и юношите; голота или изрично или неявно представяне на сексуални действия; извършване, подкрепа, насърчаване или подбуждане към престъпления срещу живота; педофилия; тероризъм; трафик; практикуване, подкрепа, насърчаване или подбуждане към актове на заплаха или насилие, включително проява на дискриминация или на предразсъдъци въз основа на раса, цвят на кожата, пол, етническа принадлежност, религия или сексуална ориентация; искане от засегнатата страна, от нейните законни представители или от наследниците в случай на нарушаване на интимността, поверителността, имиджа, честта, защитата на лични данни или на интелектуалната собственост.

Правилата също така уреждат специфична процедура, която да бъде приета от социалните мрежи за премахване на съдържание, като разпореждат, че потребителят трябва да бъде уведомен за изключването, отмяната или спирането, изцяло или частично, на услугите и функционалностите на акаунта или профила. Такова уведомление, което може да стане по електронен път, трябва да бъде подадено преди или едновременно с мярката, приета от платформата.

Новата рамка предвижда период от 30 дни, в който социалните мрежи могат да адаптират своите политики и условия за ползване. При неспазване на правилата могат да бъдат налагани предупреждения, глоби в размер на 10% от приходите на компаниите и дори спиране и забрана на конкретни дейности.

Приемането на правилата не е безпроблемно. Пред Върховния съд са заведени различни дела за обявяването им за противоконституционни. На 8 септември 2021 г. съдията докладчик Роза Вебер постанови решение, с което призовава президента Болсонаро, Генералната прокуратура и Федералната прокуратура да предоставят необходимата информация в рамките на 48 часа. Оказва се и натиск върху председателя на Конгреса да върне акта обратно на президента поради неспазване на формални изисквания. Дали новата рамка ще остане в сила и ще се утвърди като регулативен инструмент, предстои да разберем.

Линк: https://www.zdnet.com/article/brazilian-president-changes-legislation-to-limit-moderation-power-of-social-networks/

 

Коментари

comments