И Виетнам засилва контрола върху трансграничната онлайн реклама

0
180

През  юли 2021 г. правителството на Виетнам одобри Указ 70 относно трансграничното предлагане на онлайн рекламни услуги. Той ще влезе в сила на 15 септември 2021 г.

След като дълго време хората бяха притеснени от реклами като „Моето семейство лекува камъни в бъбреците в продължение на три поколения„ и „ Кой има проблеми с костите и ставите?“, правителството на Виетнам реши да предприеме съответни действия. Скоро контролът над трансграничните рекламни услуги на Youtube, Google и Facebook във Виетнам ще бъде затегнат.

Съгласно новите разпоредби, използването на електронни информационни сайтове от чуждестранни организации и лица за предлагане на рекламни услуги от системи, разположени извън Виетнам за потребители във Виетнам, с приходи, реализирани във Виетнам, се нарича трансгранични рекламни операции. Дефиниран е и бизнес уебсайт за трансгранични рекламни услуги. Въведено е изрично изискване за чуждестранни организации и физически лица, търгуващи с трансгранични рекламни услуги във Виетнам, да спазват виетнамския закон за рекламата, правилата за мрежова сигурност и разпоредбите за управление, предоставяне и използване на Интернет услуги и информация в мрежата, както и заплащането на данъци в съответствие с данъчното законодателство.

Съгласно член 13 от Указ 70 чуждестранните организации и физически лица, търгуващи с трансгранични рекламни услуги във Виетнам, трябва да уведомят Министерството на информацията и съобщенията и да предоставят информация за контакт, включително името на организацията, името на транзакцията, адреса на централния офис, където се извършват дейности по предоставяне на рекламни услуги, както и местоположението на основната сървърна система (ако има такава). Едновременно с това те се задължават да забранят и да изтрият всяко съобщение , което нарушава закона, когато Министерството на информацията и съобщенията и компетентните органи го изискват.

Съгласно клауза 1, член 8 от Закона за сигурността, специалистите по маркетинг  и рекламодателите имат право да поискат рекламните стоки да нямат място в незаконни материали при сключването на договор с доставчик на трансгранични рекламни услуги. Едновременно с това при публикуването на рекламни стоки те не трябва да сътрудничат с уебсайтове, които са обвинени в нарушаване на закона.

Чуждестранните компании и физическите лица, които предоставят трансгранични рекламни услуги, трябва допълнително да информират Департамента по радио, телевизия и електронна информация (Министерство на информацията и съобщенията) 15 дни преди да започнат своята дейност. Искането включва подробности относно  местоположението на основната сървърна система, която предоставя услугата, както и всички сървърни системи, намиращи се във Виетнам (ако има такива), и информация за контакт.

Министерствата, клоновете и местните органи  са отговорни за откриването и идентифицирането на трансгранични реклами, които нарушават закона в съответствие с възложените им компетенции, съгласно правната уредба за управление и санкциониране на административни нарушения. Министерството на информацията и съобщенията е централният орган, който получава известия за незаконна трансгранична реклама от министерства, клонове и местни органи и служи като точка за контакт на чуждестранни организации и лица, предоставящи трансгранични рекламни услуги и  изпращащи искания за обработка на незаконна реклама. Указ 70 прехвърля отговорността за управление на трансграничната реклама от Министерството на културата, спорта и туризма върху Министерството на информацията и съобщенията.

Анализирайки указа, г-н Le Quang Tu Do, заместник-директор на Департамента за радиоразпръскване и електронна информация, каза, че затягането на мерките върху рекламата в трансграничните платформи като Youtube и Facebook ще донесе нови възможности и предимства за медиите.

Линк https://www.tilleke.com/insights/vietnam-new-decree-tightens-regulations-on-cross-border-online-advertising/

 

Коментари

comments