Германия – съдът в защита на търговските марки в Амазон

0
348

Случаят „Коти срещу Амазон“  – Федералният съд на Германия се произнася относно отговорността на платформите (German Federal Court of Justice,  21.01.2021, I ZR 20/17 – Davidoff Hot Water IV).

Има случаи, които  никога не свършват и Davidoff Hot Water (частично известен като Coty v Amazon) може да е само един от тях. Четвъртото му връщане във Федералния съд на Германия („FCJ“) – и две отклонения към Съда на Европейския съюз („CJEU“) – го доближиха с една крачка до финалната линия.

Федералният съд  отново трябваше да реши въпроса за отговорността на платформата за нарушения на търговските марки. Той постанови решение както в полза, така и за сметка на Amazon: самото складиране на стоки, нарушаващи правото, в случая на онлайн пазара, не е нарушение на търговските марки. Операторът на платформата обаче може да бъде държан отговорен, че не е изпълнил задължението си за дължима грижа, след като е бил достатъчно осведомен за нарушението.

Какви са обстоятелствата по казуса? Козметичната компания Coty е изключителният лицензополучател за марката „DAVIDOFF“ за парфюми. Като такъв, тя съди оператора на платформата Amazon за нарушаване на търговската марка поради продажбата на парфюми „Davidoff Hot Water“ на „сивия пазар“ от продавачи на трети страни на Amazon Marketplace – продукт на „сивия пазар“, нелегален внос извън Европейското икономическо пространство. В случая Coty е направила пробна покупка на този парфюм. Продавачът е използвал опцията „изпълнение от Amazon“, така че стоките са били съхранявани в един от складовете на Amazon. Поради това Coty е поискала разкриването на данните за този продавач, искане, което Amazon не е изпълнила. След това фирмата съди юридическите лица на Amazon, които оперират Marketplace и склада за нарушаване на търговска марка. Поискана е съдебна заповед и допълнителна информация за съответните продавачи и подробности за всички парфюми, съхранявани на едно и също място.

За да се произнесе, Федералният съд на Германия  отнася въпроса до Съда на ЕС, като изисква тълкуване на член 9, параграф 3, буква б) от EUTMR (актовете за регулиране на търговски марки на ЕС) . В своето забележително решение Coty / Amazon Съдът в Люксембург пояснява, че самото складиране на стоки, нарушаващи закона, не е нарушение на търговска марка, ако операторът на склада нито е знаел за нарушението, нито е имал намерение да пусне тези стоки на пазара.

Това решение е в съответствие с предишната съдебна практика и изпълнява изискванията за нарушаване на търговските марки, определени от Съда на ЕС. То обаче показва, че дори и да няма нарушение на търговска марка в съответствие с критериите, определени от Съда, притежателите на права все още могат да предявяват искове срещу платформи в Германия поради нарушение на задължението за дължима грижа. Ето защо Федералният съд на Германия  подчертава значението на това задължение като отделен режим на отговорност в зависимост от получването на обосновано известие за нарушение от титуляра на правото. Операторите на платформи ще трябва да обръщат повече внимание на подобни известия в бъдеще особено по отношение на информация, която лесно могат да събират сами. Те ще трябва лично да комуникират с носителите на права и с потенциалните нарушители и да не разчитат на автоматизирани процеси. Това от своя страна би трябвало да насърчи взаимодействието между заинтересованите страни в стремежа им да намалят нарушенията на онлайн съдържание.

Линк https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/cjeu-decision-in-coty

 

Коментари

comments