ИТАЛИЯ, РАЗКАЗАНА ЧРЕЗ „(НЕ) ВИДИМИТЕ СИ ИСТОРИИ“

0
1629

Двореца, пл. „Княз Александър І“
30 януари – 26 април 2020

Как усещаме една друга страна, с какво ни става интересна, понятна, и близка така, че да разпознаваме спецификата ѝ в начина ѝ на живот и без дори да съумеем да вербализираме точно съдържанието на възприятията си, да  казваме със самочувсвие „а, това е много италианско!“? Разбира се, не толкова и не само познавайки политиката, високата култура, паметниците и богатствата на музейните сбирки, а разчитайки дребните и невидими на пръв поглед знаци и образи, предавани от поколение на поколение, които съставляват тъканта на живота на хората, населяващи дадена територия. Традиции, народни обичаи, градска култура, начин на забавления, кухня, бит, ритуали..така наречената нематериална култура.

Изложбата „Италия. (Не)видимите истории“, курирана от Доминик Лора и Микол ди Верол, се организира от Glocal Project Consulting в сътрудничество с Римския централен институт за демоетноантропология, с научната координация на директора на института Леандро Вентура и неговия екип.
„Италия. (Не)видимите истории“ преразказва кодирани записи на истории и неписани спомени, интерпретиращи нематериалното наследство като културен коридор, като корпус от знания и умения и като експресивно многообразие, което в индивидуален, регионален и в национален мащаб съставя човешката мозайка от това, което наричаме италианско или италианщина.

Религиозността е характерна за Италия.
Вотивите- популярни религиозни дарове, между възмишеното и  профанното, базиликата и битпазара..

През 2003 ЮНЕСКО, чиято основна цел е прилагането на мерки, насочени към насърчаване на предаването на нематериалното културно наследство през поколенията, създава Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство, която по-късно, през 2007 е  ратифицирана и от Италия. Това наследство не се ограничава само до паметници и колекции от предмети, а също така включва традиции или живи изрази, наследени от нашите предци и предадени на нашите потомци, включително устни традиции, сценични изкуства, социални практики, ритуали, празнични събития, знания и практики, свързани с природата и вселената, както и знания и умения, насочени към производството на традиционни занаятчийски изделия. Нематериалното културно наследство обхваща и устните традиции и изрази, които включват социокултурни, театрални и сценични изкуства, традиционни занаяти, приготвяне на храна и по-общо – древни знания за природата и вселената. Поддържането на тези практики живи е от изключителна важност, тъй като те характеризират и определят времето, пространството и най-важното – паметта на хората и регионите по целия свят.


Ръчно изработени табели на магазини, традиция от римско време

В този контекст нематериалното наследство често представлява източник на творчески търсения за съвременните художници.


Културата на хранене-можем ли да си представим семейната италианска трапеза без великолепието на италианската керамика?
А без киното?
Луана Перили-киното и Италия: вечните образи звездите от нямото кино, превърнали се в модели на поведение.

Давиде Моналди продължава разказа на предметите: игрите,играчките, които имат и историческо и антропологично значение

Джузепе Стампони рисува с химикалка Bic и разполага фигури от съвременното изкуство в нещо като игра на дама.

 

Изложбата представлява едно голямо културно пътешествие „2.0“ – пътуване, осъществено чрез визуалния, критичен и разказвателен опит на редица произведения на изкуството, създадени от 15 съвременни италиански майстори, които са вдъхновени както от нашите традиции, така и от нашето настояще в представата си за възможно бъдеще, размишлявайки върху това какво означава да си гражданин на държава, в която – според писателя Алдо Палацески – „само миналото е истински актуално“. Всички художници, които участват в това забележително колективно събитие, изправени пред физическите и духовните аспекти на нашето нематериално наследство споделят дълбоко разбиране за традицията,. Изложбата има за цел да насърчи активното участие на зрителя в пътешествие, което се развива като пътешествие извън времето.

ХУДОЖНИЦИ:Томазо Кашела, Гайа Скарамела, Флавио Фавели, Дарио Гибаудо, Силвия Джамброне, Мария Лай, Франческо Лаурета, Давиде Моналди, Луана Перили, Рокси в кутията (Roxy in the box), Маринела Сенаторе, Анджело Маринели, Джузепе Стампоне, Серджо Туминело, Дзаелия Бишоп

Посетете Италия! Благодарение на художнизите и изключителната и вдъхновена  работа на ексрертите и организаторите създали тази изложба, можем наистина да усетим и преживеем пълноценно едно истинско пътешествие в сърцето и душата на италианците!

Организация: Glocal Project Consulting ООД, Рим

С подкрепата на: Централен институт за демоетноантропология, Министерство на културното наследство и културните дейности, Рим

В сътрудничество с: Музей на Римската цивилизация – Министерство на културното наследство и културните дейности, Рим

Куратори: Доминик Лора, Микол ди Вероли

Аудиовизуална концепция: OpenLab Company ООД, Рим

Видео: Франческо де Мелис

Научна координация: Леандро Вентура, Стефания Балдиноти, Анна Сикуредза

 

 

 

 

 

 

Коментари

comments