Ваксинирането и дискриминацията

0
50

Австралийската комисия по правата на човека (AHRC) призова за предпазливост при всякакви общи политики за ваксинация срещу COVID-19, подчертавайки, че те могат да нарушават антидискриминационните закони в страната.

В много страни се водят дебати относно обществените последици от ваксинирането срещу Ковид 19, а някои демокрации са готови да предприемат стъпки за маргинализиране на неваксинираните чрез така наречения подход на „моркова и тоягата“.

Да дискриминираш означава да се отнасяш към някого по различен начин в сравнение с други. Въпреки това, за да бъде дискриминационната практика незаконна в Австралия, тя трябва да отговаря на определени конкретни условия. Австралийските антидискриминационни закони се основават на възраст, пол, раса и наличие на увреждане и не включват ваксинационния статус на лицата. За да разясни по-добре ситуацията, Австралийската комисия по правата на човека (AHRC)  публикува насоки относно връзката между ваксинациите срещу COVID-19 и федералните закони срещу дискриминацията. AHRC заявява, че макар в момента да няма нормативен акт, който да изисква ваксиниране на членовете на обществото, работодателите, предприятията и доставчиците на услуги трябва да вземат предвид положението на уязвимите групи в общността преди да наложат общи политики и условия за ваксиниране срещу COVID-19.

AHRC призовава работодателите, предприятията и доставчиците на услуги да бъдат „предпазливи“ относно налагането на задължение за ваксинация срещу COVID-19  за всички служители или клиенти, включително за хора с определени увреждания, медицински състояния или бременни, тъй като това може да доведе до „непряка дискриминация“. Непряката дискриминация възниква, когато от човека се изисква да спазва общо изискване или условие, като например задължителни ваксинации срещу COVID-19, и определени социални групи не могат да го направят поради защитено качество като бременност, инвалидност или възраст и това води до неблагоприятни последици за тях.

Според AHRC работодателят може да се ангажира с незаконна дискриминация дори без да се стреми да наложи задължителна политика за ваксинация срещу COVID-19, например при прекратяване на трудовото правоотношение на служител, който отказва ваксинацията. По същия начин предприятията и доставчиците на услуги трябва да бъдат предпазливи относно налагането на общо правило, изискващо ваксинация като условие за влизане или като условие за доставка или предоставяне на стоки, услуги или съоръжения. Съгласно антидискриминационните закони в Австралия съществува задължение за извършване на разумни корекции за лица с увреждания. AHRC предполага, че това може например да включва освобождаване от ваксиниране на работници с увреждания, които имат медицински причини да не се ваксинират при съществуване  на общо правило, изискващо ваксинация срещу COVID-19. Оправомощените да прилагат политиката  лица трябва да демонстрират разумност на методите във всеки конкретен случай.

AHRC подчертава също така, че не е незаконно съгласно антидискриминационните закони работодател или доставчик на услуги да поиска от друго лице да предостави информация за медицинско състояние или бременност. Изключението, основано на  „инфекциозна болест“, предвижда, че не е незаконно дадено лице да дискриминира друго лице въз основа на увреждане, ако увреждането на лицето е самото инфекциозно заболяване. Въпреки  че няма легално определение за „инфекциозна болест“, според AHRC работодателят може да се опита да разчита на изключението  по отношение на COVID-19, ако може да докаже, че дискриминацията е разумно необходима за опазване на общественото здраве. AHRC обаче набляга, че това изключение трябва да се прилага предпазливо и като се консултират юристи.

Трябва да се отбележи, че в допълнение към федералното законодателство за дискриминация, всеки щат и територия в Австралия има законодателство за равни възможности и дискриминация, които също трябва да бъдат взети предвид съгласно съветите на адвокатска кантора Wolters Kluwer. Някои експерти обаче са на мнение, че ъгълът на дискриминацията е недостатък в дискусията по тези медицински въпроси. Във всеки случай ясните правила, важащи за всички, биха помогнали значително за възстановяване на хармонията и стабилността в обществото.

Линк https://humanrights.gov.au/about/covid19-and-human-rights/covid-19-vaccinations-and-federal-discrimination-law

https://indaily.com.au/opinion/2021/08/19/vaccination-discrimination-and-the-law/

 

 

 

Коментари

comments