МЕДИИТЕ И НОЕВИЯТ КОВЧЕГ

0
1576

Тази книга не може да се разказва. Тя трябва да се прочете. Освен оригиналността на авторските текстове, книгата „Лидерство и медии“  предлага забележителен, огромен материал за сравнителен анализ и самостоятелно мислене. Книгата провокира стандартното мислене. Кой създава политическите лидери? Кой поддържа митовете и конспиративните теории?  Къде стоят медиите в глобалната среда на взаимни зависимости и влияние? Защо няма век на информацията? Ще се превърне ли Великият потоп на информацията  в Ноев ковчег за традиционните медии? Матрицата на социалните мрежи ли е новият доминант на информационния ред? Ако ви се виждат много  въпросите, много повече са и отговорите. В книгата ще се сблъскате с

dav

политическите портрети на лидерите, които управляват света. С техните пристрастия и пристрастията на другите към тях, с иронията  и заблудите на времето. Дали медийните манипулации и политическят популизъм са скачените съдове на фалшивите новини и фалшивите лидери? Кои са новите жреци и как се сливат политиката , финансите и медиите… Авторът рискува да представи своята версия, да заложи своя опит, като обширно излага и анализира мненията на най-големите авторитети в областта на политическите теории, медиийните комуникации, публицистиката. Този обемен труд  е увлекателно четиво през съвременната джунгла на фактите и събитията от деня и ни убеждава, че медиите не са само ежедневното издание на историята.

Д-р Симеон Василев е журналист-международник, преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации  на СУ „Климент Охридски“ , писател, бивш кореспондент на БНТ в Бон и Берлин, бивш директор „Информация“ в БНТ. Това не е поредната му, вече пета, книга в областта на международните отношения, а сериозно задълбочено сравнително изследване на съвременните обществени процеси и ролята на личностите в тях. Книгата „Лидерство и медии“ обосновава  ролята на медиите в създаването на съвременната политическа митология.

Лидерство и медии, изд. Сивас консултинг, София, 2018 г.

Коментари

comments