БАЛКАНСКИТЕ  НАЦИОНАЛНИ ТЕАТРИ УЧРЕДИХА АСОЦИАЦИЯ В СОФИЯ

0
522

Пет национални театри от балканските стани подписаха Меморандум за учредяването на Асоциация на балканските национални театри /АБНТ/. Домакин и инициатор беше директорът на Народния театър „Иван Вазов“ Мариус Донкин. София ще бъде и домакин на първия театрален фестивал – Форум на балканските национални театри през 2020 г. Той ще се организира на всеки две години и ще бъде своеобразна панорама на най-доброто от продукцията на театрите. Страната-домакин ще бъде и председател на Асоциацията до следващия фестивал. В периода между форумите ще бъдат организирани творчески работилници за сценаристи, режисьори, майсторски класове, поясни директорът на Народния театър Мариус Донкин. Това е стара моя мечта, подчерта той, а подписалите Мемирандума изразиха надежди, че замисълът ще надхвърли мандатите на директорите – учредители.

На церемонията по подписването присъстваха: Мариус Донкин, директор на Народния театър „Иван Вазов”, директорът на Националния театър на Албания Хервин Чули, Йерней Пристов – мениджър международни отношения и публични комуникации в Националния театър на Словения, Агим Сопи – генерален директор и Агон Мифтари – артистичен директор на Националния театър на Косово, Нина Николич – артистичен директор на Националния театър на Македония и Адриана Попеску – Мениджър международни отношения и комуникации в Румънския национален театър „Йон Караджиале”. Съгласието си да се присъединят към асоциацията са дали и националните театри на Турция, Сърбия и Гърция. Творчески ангажименти възпрепятстваха присъствието на повечето директори, но някои от тях вече са идвали за преговори в България.

Проблемите ни са сходни, различията –  малки, но възможностите ни са  големи, подерта Агон Мифтари. Хервин Чули подчерта образователната и познавателната мисия на проекта и предложи всеки от театрите да прави годишна вноска от 5000 евро и така да се натрупа Фонд, от който да се финансират проявите. Мариус Донкин предложи през 2021 г. в София да се проведе пленер на сценаристите от балканските страни. През 2020 г. се навършват 170 години от рождението, а през 2021 – 100 години от смърттта на патрона на Народния театър – Иван Вазов. Така че домакинството ни на първия Форум ще носи много символика.

„Тази асоциация е най-прекият и ефикасен път за комуникация, за творчески живот, за сътрудничество, и това е начинът, по който и нашите народи ще заживеят по-добре. Вярвам, че това, което създаваме сега,  има дълъг живот и смисъл за всички. Между всеки театрален форум ще организираме допълнителни активности – работни срещи за драматурзи, сценографи, пиари и специалисти от  всички сфери на работа на театъра, включително размяна на автори, заглавия, гостувания и дори актьори”, посочи Мариус Донкин.

„Директорът на Националния театър в Букурещ г-н Йон Карамитру активно подкрепя идеята. Балканите са единствената зона в Европа, където все още съществуват национални театри – много силен аргумент да се обединим и гласът ни да бъде чут. Желая дълъг живот на тази обща кауза”, отбеляза Адриана Попеску от румънския национален театър.

Йерней Пристов от Словения поздрави Мариус Донкин и екипа му за идеята и пожела от името на директора на националния театър Игор Самовор театрите на Балканите да се опознаят по-добре и да работят активно.

„Всички ние делим малко, но наситено с история и култура пространство, доказали сме, че работим като професионалисти и имаме огромна публика – всичко това ни дава вяра, че тази инициатива има огромен потенциал. Ние в лицето на нашия екип и директора Симона Угриновска подкрепяме горещо обединението и ще се радваме да видим тук и националните театри на Хърватска, Черна гора и Босна и Херцеговина – в крайна сметка, Балканите са нашият малък свят”, каза Нина Николич от Македонския народен театър.

Заедно ние сме по-силни, ще бъдем още повече приятели и чрез културата ще постигаме  мир и сътрудничество, отбелязаха участниците в в Меморандума, подписан в Националния театър „Иван Вазов“. Предстои Асоциацията на балканските национални държави /АБНТ/ да изработи свой статут и бъдещи проекти.

Коментари

comments