РОТАЦИЯ ЗА МЕДИЙНА ДЕМОКРАЦИЯ.ЖИВЕЕМ ЛИ ВЪВ ВРЕМЕНА НА РЕШИТЕЛНИ ЖЕНИ И УДОБНИ МЪЖЕ?

0
755

До членовете на Съвета за електронни медии
Отворено писмо от Екип „Инфохолици”: Емил Янев, Кин Стоянов
Уважаеми госпожи и господа,
Философията на чл. 31 от Закона за радиото и телевизията, според който членовете на СЕМ избират от състава си председател за една година ни подсказва, че законодателят е предвидил необходимостта медийният регулатор да се председателства на ротационен принцип от своите членове. Мандатът на членовете на СЕМ е 6 години.
Доколкото по закон в началото на април предстои Съветът да проведе годишен избор за свой председател, бихме искали да споделим някои наши очаквания към председателя на СЕМ.

Очакваме председателят на СЕМ да предприеме реални действия за изпълнение на ЗРТ- Чл. 93. (1) За финансиране на обществената радио- и телевизионна дейност се заплаща месечна такса въз основа на всеки регистриран електромер. Досегашното бездействие и неспазване на закона облагодетелства монополистите енергоразпределители и доставчиците на кабелни услуги. Недофинансирането на фонд „Радио и телевизия“ спъва развитието на програмите и предаванията, създавани в обществен интерес.
Очакваме председателят на СЕМ да използва позицията си, за да хвърли светлина върху реалните собственици на радиотелевизионните оператори у нас.
Очакваме председателят на СЕМ да изземе от Министерството на културата инициативата за законодателни промени в Закона за радио и телевизия. Естественото място на работната група за промени на закона в защита на обществените интереси трябва да бъде Съветът за електронни медии. Заседанията на групата трябва да са публични, в нейната работа трябва да вземат участие журналисти с опит и творчески постижения в електронните медии.
Очакваме председателят на СЕМ да не внася инкогнито за разглеждане пред Съвета отчетите на БНР и БНТ, а да организира предварително огласени обществени обсъждания на отчетите на обществените медии.
Очакваме председателят на СЕМ да осигури професионална социологическа оценка на общественото доверие към Съвета за електронни медии.
Очакваме председателят на СЕМ да не бъде едновременно с това и председател на Българската медийна коалиция. БМК е сдружение, в което могат да членуват и радиоителевизионни оператори. Следователно регулираните са избрали за свой председател председателя на регулатора си.
Очакваме председателят на СЕМ да не бъде автор в мониторинговите доклади на фондация „Медийна демокрация“ за състоянието на медийната среда у нас, защото така излиза, че се самонаблюдава.
И най-накрая, очакваме българските медии да започнат да изпълзяват по-нагоре от позорното 106-то място в класацията за свобода на словото. А може би проблемът им е тъкмо в пълзенето?
Като оставаме в очакване: Емил Янев, Кин Стоянов – журналисти

Коментари

comments