Законопроект за вредното онлайн съдържание в Ирландия

0
337

След три години дискусии и активно вазимодействие с ключови заинтересовани страни от обществеността, неправителствените организации, частния сектор  и държавните организации новият закон за медиите предстои да бъде обсъждан в ирландския парламент. Правителството нарече дългоочаквания регулативен инструмент „преломен момент на преминаване от саморегулирането към ерата на отчетност и оношение към онлайн безопасността“. Освен за сигурността в мрежата той ще бъде основата и на други ключови реформи, включително транспонирането на изменената Директива за аудиовизуални медийни услуги (AVMSD) и привеждането в съответствие на регулирането на услугите за видео по поръчка с традиционното излъчване на програми. В предишни публикации“Обаче.бг“ проследи някои от основните теми на законопроекта.

В центъра на медийната реформа е създаването на нова Медийна комисия, която ще се превърне във важен регулатор на технологичния сектор, както в Ирландия, така и в ЕС. Тя  ще включва комисар по онлайн безопасността, който ще бъде натоварен с прилагането на съответните разпоредби на закона, както и на предстоящия Закон за цифровите услуги (DSA). Адиовизуалните медийни услуги по поръчка и услугите на видеоплатформите за споделяне ще бъдат предмет на засилено регулиране в съответствие с изискванията на AVMSD.

Една от основните задачи на новата Медийната комисия ще бъде формулирането на кодекси за онлайн безопасност, чиято цел е да сведе до минимум наличието на „вредно онлайн съдържание“. Само „определени“ доставчици на услуги ще попадат в обхвата на кодексите за онлайн безопасност. Групата на потенциалните регулирани доставчици на услуги обаче е много голяма: тя се отнася до всяка онлайн услуга, която улеснява разпространението на създадено от потребителите съдържание. И услугите за лични съобщения и онлайн съхранение са част от тях.

Предложено е „вредното онлайн съдържание“ да включва:

  1. Съдържание, което е незаконно съгласно редица специфични закони на ирландското наказателно право – законопроектът препраща към 40 вида престъпления.
  2. Специфични категории вредно съдържание, които отговарят на определен праг на риск, като:

– онлайн съдържание, чрез което едно лице тормози или унижава друго лице;

– онлайн съдържание, чрез което дадено лице насърчава поведение, което би довело до хранително разстройство;

– онлайн съдържание, чрез което дадено лице насърчава самонараняване или самоубийство;

– онлайн съдържание, чрез което дадено лице предоставя знания за методи за самонараняване или самоубийство.

Кодексите за безопасност в мрежата ще представят стандарти, практики и мерки, които доставчиците на услуги трябва да следват, включително по отношение на модерирането на съдържание или на начина, по който то се доставя, оценки от доставчици на услуги за наличието на вредно онлайн съдържание, изготвяне на отчети и обработка на потребителски оплаквания.

Медийната комисия ще създаде и специална схема за уведомяване и кореспонденция във връзка с определени въпроси, свързани с проблеми на онлайн безопасността. Въпреки че законопроектът не предвижда механизъм за индивидуална жалба, това предложение ще бъде разгледано от експертна група, която може да препоръча евентуално изменение.

Медийната комисия ще има широки правомощия за разследване и прилагане на кодексите за безопасност в Интернет, включително и блокиране на достъпа до определени онлайн услуги или аудио-визуални медийни услуги по поръчка. Предстои сформирането на органа и назначаването на служители като ключова роля  ще има комисарят по онлайн безопасност.

Линк https://www.gov.ie/en/publication/88404-publication-of-the-online-safety-and-media-regulation-bill/

 

Коментари

comments