Създателите на приложения срещу пазарния диктат на големите платформи

0
266

Войните, които се разразяват напоследък в различни сектори на цифровата икономика, са сложни и обхващат нови и нови субекти. Те въвличат все повече и създателите  на  приложения, които  оспорват доминирането на BigTech.

„Обаче“ вече информира своите читатели относно делото на Epic Games срещу Apple в САЩ (2020), свързано с практиките на Apple в iOS App Store. Ищецът  твърди нарушения на федералните и щатските антитръстови закони и на закона за нелоялната конкуренция на Калифорния въз основа на действията на Apple.

В други региони на света също се водят подобни процеси, които поставят създателите на приложения в опозиция на големите платформи.

В Европа през  2019 г. доставчикът на музикален стрийминг и конкурент на Apple Music, Spotify, подаде жалба относно двете правила в лицензионните споразумения на Apple с разработчиците и свързаните с тях насоки за преглед на App Store и тяхното въздействие върху конкуренцията на услуги за музикален стрийминг. На 30 април 2021 г. Европейската комисия информира Apple за своето предварително становище, а  то е, че Apple е нарушила конкуренцията на съответния пазар, тъй като е злоупотребила с господстващото си положение за разпространение на приложения чрез своя App Store. Притесненията на Комисията са свързани с комбинацията от следните две правила, които Apple налага в споразуменията си със създателите  на приложения за музикален стрийминг:

  1. Задължително използване на собствената система за покупки в приложение (IAP) на Apple за разпространение на платено цифрово съдържание. Apple начислява на разработчиците на приложения 30% комисионна за всички абонаменти, закупени чрез задължителния IAP. Разследването на Комисията показа, че повечето доставчици на стрийминг прехвърлят тази такса на крайните потребители, като повишават цените на услугите.
  2. „Разпоредби против управлението“, които ограничават способността на създателите на приложения да информират потребителите за алтернативни възможности за закупуване извън приложенията. Докато Apple позволява на потребителите да използват абонаменти за музика, закупени другаде, нейните правила не позволяват на разработчиците да информират потребителите за такива възможности за закупуване, които обикновено са по-евтини. Освен това Apple става посредник за всички IAP транзакции и поема взаимоотношенията за фактуриране, както и свързаните комуникации за конкуренти. Ако бъде потвърдено, това поведение нарушава член 102 от Договора на Европейския съюз, който забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара.

На 31 август 2021 г. парламентът на Южна Корея одобри законопроект, който забранява на Apple и на Google да принуждават създателите на приложения да използват само техните системи за таксуване. Законопроектът изменя  Закона за телекомуникационния бизнес на Южна Корея. Това изменение ще позволи на разработчиците на приложения да избягват да плащат от 15 до 30% комисионна за всяка транзакция на Apple и Google. Те ще могат също така да предложат на крайните потребители използването на алтернативни платформи за плащане. Санкциите за неспазване на тези правила са глоби до 3% от южнокорейските приходи на Apple и Google.

В допълнение на 14 септември 2021 г. Корейската комисия за справедлива търговия („KFTC“) глоби Google със 177 милиона щатски долара за злоупотреба с господстващо положение на пазара на операционната система Android. KFTC установи, че Google е ограничила конкуренцията, като е забранила на местни производители на смартфони като Samsung Electronics и LG Electronics да персонализират своята операционна система Android чрез споразуменията на Google за предотвратяване на фрагментирането. Съгласно споразуменията,  разработчиците на смартфони нямат право да инсталират или да разработват „Android forks“, които са модифицирани версии на Android. KFTC забрани на Google LLC, Google Asia-Pacific и Google Korea да налагат на местни разработчици на смартфони да подписват споразумения срещу фарагментирането и им нареди да направят промени в съществуващата версия. Тази нова мярка в Южна Корея ще се прилага не само за мобилни устройства, но и за други смарт устройства с Android, включително часовници и телевизори.

Потребителите, съдилищата  и органите за защита на конкуренцията  изглежда застават на страната на съдателите на приложения с по-строг подход към антиконкурентното поведение на големите платформи. Повечето икономически дейности днес се извършват чрез тях, обстоятелство, което  влияе негативно върху световната икономика и ефективното функциониране на свободния пазар. Намесата е необходима, за да се гарантира по-справедлива и по-здравословна конкурентна среда за участниците на пазара и за интересите на потребителите.

Линк https://techcrunch.com/2020/09/24/app-makers-band-together-to-fight-for-app-store-changes-with-new-coalition-for-app-fairness/

 

Коментари

comments