Италия срещу скритата реклама и незаконните практики в Тик Ток

0
157

Италианският орган за конкуренцията (ICA) отново насочи вниманието си към социалните платформи и започна разследване на някои практики на TikTok Technology Limited (TikTok) и на Crystal Drops Co. – американска компания, която произвежда и продава капки, за които се твърди, че променят цвета на очите непостоянно, като изсветляват меланина или пречат на произвеждането му.

Процедурата има за цел да анализира основно:

  1. Възможния характер на скритата реклама, приписвана на видеоклип, публикуван в платформата TikTok, показващ младо момиче, което популяризира продукта, без това видео да е ясно разпознаваемо като реклама;
  2. Възможната заплаха за безопасността на юноши и деца, които гледат видеото и евентуално биха използвали продукта;
  3. Потенциално подвеждащия характер на някои „медицински“ препратки (например логото на „Федералната администрация по лекарствата“(FDA и знаци за доверие като „FDA одобрен“, както и изображение на трима лекари в бели престилки със стетоскопи), използвани както във видеоматериала, така и на уебсайта на търговеца (https://changeicolor.com достъпен от https://www.crystaldrops.co) и на Facebook страницата;
  4. Евентуалната липса на ясна информация за продукта и за търговеца на уебсайта на търговеца.

ICA многократно е проявявала специален интерес към скритата реклама в социалните медии например в случая на British American Tobacco Italia S.p.A., Barilla, Aeffe S.p.A. и Alitalia и ангажираните  инфлуенсъри.

Обсъжданият видеоматериал показва младо момиче, което държи кутията на продукта, носеща логото на търговеца, както и логото на FDA. Всичко това е поставено в  подчертана рамка. Докато показва кутията, момичето ентусиазирано съобщава за положителния си опит с продукта, точно преди да се появи изображението на тримата лекари в бели престилки със стетоскопи и логото на FDA.

Според ICA споделянето на видеоклипа може да бъде случай на скрита реклама, което го прави подвеждаща търговска практика съгласно членове 20 и 23 от Кодекса на потребителите (законодателен декрет № 206 от 6 септември 2005 г.). Всъщност мотивите за тази забрана са, че липсата на индикация за търговското намерение на съдържанието може да попречи на потребителите да използват естествените си интерпретативни защити, които обикновено се задействат, когато рекламното намерение е изрично изразено. По-конкретно член 23 предвижда, че търговската практика е подвеждаща при всички обстоятелства, когато използва „редакционно съдържание в медиите за популяризиране на продукт, при който търговец е платил за промоцията, без да е посочил това ясно в съдържанието или чрез изображения или звуци, ясно разпознаваеми от потребителя“.

ICA също твърди, че видеоклипът може да е нарушение на член 21, параграф 4 от Кодекса на потребителите, според който търговската практика винаги е подвеждаща, когато има вероятност да достигне до деца и юноши и дори косвено да застраши тяхната безопасност. Непредпазливата употреба на даден продукт може да бъде вредна за здравето на тази особено уязвима целева група поради ниска възраст и неопитност .

Вниманието на ICA към търговското поведение относно децата и юношите беше във фокуса и през 2020 г., когато ICA започна разследване срещу Activision Blizzard Inc. По-конкретно ICA разгледа рекламните съобщения, които Blizzard показва в своята безплатна игра Hearthstone, подтиквайки децата и юношите да правят покупки с реални пари. В този контекст ICA заяви, че търговците трябва да се придържат към максимална степен на прозрачност и яснота, когато участват деца и юноши, тъй като те може да нямат ясна осведоменост за икономическите и психологическите механизми, които стоят зад покупките в играта.

ICA също така твърди, че е възможно нарушение на член 21, параграф 1, б. б от Кодекса на потребителите, тъй като средният потребител може да бъде измамен поради пропускане на основните — и най-важните — характеристики на продукта. Използването на препратки като логото на „FDA“, марки за доверие като „Trustpilot“, „FDA одобрено“ и „Сертифицирано за медицински пътувания“, както и образите на  лекари, изглежда е предназначено да подчертае медицинската природа на продукта; в същото време фактът, че той се използва външно и за  естетична цел, подсказва на потребителите, че имат работа с козметика. Марките за доверие целят да засилят и научната достоверност на ефективността на продукта, без техният обхват да е достатъчно определен.

По отношение на уебсайта и страницата на търговеца във Facebook ICA е на мнение, че липсва ясна информация за естеството и ефикасността на капките (не е достатъчно подчертано, че претендираният ефект от промяната на цвета на очите е ограничен до 12 месеца), за съставките, както и за името, адреса и данните за контакт на лицето/фирмата, отговорни за тяхното производство. Възможно е да има и нарушение на член 9 от Кодекса на потребителите, тъй като съответните търговски съобщения се предоставени само на английски език, докато въпросната разпоредба гласи, че цялата информация за потребителите трябва да се предоставя и на италиански. В предишно решение срещу Etihad ICA потвърждава, че споменатият член 9 от Кодекса на потребителите се прилага не само за информацията, написана върху опаковката на продукта, но и за уебсайтовете, където се продават продуктите.

Линк http://blog.galalaw.com/post/102h9sh/the-italian-competition-authority-focuses-again-on-social-media-advertising-pract?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration

 

Коментари

comments