Рекламиране и организиране на награди и печалби в социалните мрежи

0
233

Опитът на Велкобритания. Наскоро органът за стандарти в рекламата на Обединеното кралство („ASA“) публикува нова страница с източници и контролен списък с инфографика, за да помогне на компаниите и на инфлуенсърите да се запознаят по-добре с правилата за реклама, свързана с промотирането на награди и печалби. Предприетата информационна кампания е в отговор на нарастващия брой оплаквания относно подобни дейности. Новите информационни ресурси и насоки отразяват засиления контрол на ASA в тази област след обявяването на три решения относно промоции в социалните медии.

Препоръчаните източници включват полезни статии, видеоклипове, уебинари и насоки за спазване на правилата за рекламиране във връзка с раздаване, теглене на награди, състезания и други видове промоции в социалните медии. На организаторите се напомня, че Кодексът на Обединеното кралство за реклама извън излъчващите организации и директен и промоционален маркетинг (Кодексът на CAP) се прилага за всички промоции, които не се излъчват, включително тези в социалните мрежи.

Контролният списък с инфографика подчертава важността на много въпроси, които влиятелните лица и марките трябва да имат предвид при провеждането на промоции. Те включват по-специално осигуряването на достатъчно време, хора и технически възможности за честно провеждане на промоцията и посочването на всички ключови условия във всички промоционални публикации от самото начало (включително информация за крайната дата, за условията за участие, за всякакви ограничения, както и допълнителни сведения). Първата стъпка е провеждащите промоцията да осъзнаят своята отговорност и ако работят заедно с марка или с инфлуенсър, всичките да се смятат за съ-промотъри. Втората е да се запознаят с приложимото законодателство в конкретните случаи. Правомощията на ASA по отношение на реклами, не спазващи  Кодекса на CAP, са широкообхватни, като могат да включват и искане за оттегляне на рекламата, която е в нарушение, както и публикуване на решенията на органа онлайн. Това потенциално може да доведе до негативна публична реакция  и до увреждане на репутацията на участващата марка или инфлуенсър.

Важна част от рекламната стратегия е разработването на сигурен маркетинг план, който трябва да се основава на достатъчно информация и процедури, за да бъдат определени справедливо победителите. Трябва да бъде предвидено и възникването на неочаквани събития и как ще бъдат решавани проблемите в съответствие с правилата. Необходимо е организаторите да познават добре публиката и да са особено внимателни по отношение на определено съдържание или продукти като хазарт, алкохол и храни и напитки с високо съдържание на (наситени) мазнини, сол или захар.

Публиката категорично би искала да знае как победителите ще бъдат избрани справедливо – например необходимо е присъствието на независим съдия (или на комисия с поне един независим съдия) за състезание, основано на субективни умения, докато победителите трябва да бъдат избрани на случаен принцип при  теглене или безплатно раздаване на награди. В последния случай организаторът трябва да може да докаже, че победителят е избран на случаен принцип.

Проверката дали победителят е изпълнил всички изисквания за участие преди присъждането на наградата и фактът, че наградата се дава в рамките на 30 дни от избора на победител, са също въпроси, които не трябва да се пренебрегват.

Не на последно място по значение са обстоятелствата относно безопасността на промоциите, което предполага че в тях не се борави с неподходящи, несигурни и ненадеждни материали.

Линк https://www.asa.org.uk/general/running-promotions-on-social-platforms.html

 

 

Коментари

comments