Предварителен доклад на Европейската комисия за Интернет на нещата (IoT)

0
314
Internet of things icon innovation technology concept. Smart city wireless communication network IOT ICT. Home intelligent system automation Industry 4.0 modern AI computer online vector illustration.

Европейската комисия публикува своя предварителен доклад относно Интернет на нещата (IoT). Докладът потвърждава бързия растеж на този сектор, но също така идентифицира потенциалните рискове.Проучването обхваща „потребителската част от IoT“, която е бързо разширяващ се сегмент, състоящ се от потребителски продукти, свързани към мрежа и контролирани от разстояние например чрез мобилно устройство или гласов асистент. Европейската комисия е загрижена, че поведението на някои компании в този бранш би могло структурно да наруши конкуренцията в него.

При изготвянето на предварителния доклад е използвана  информация от над 200 потребителски IoT компании, включително големи корпорации и малки и средни предприятия. Европейската комисия също е разгледала около 1000 споразумения, приети от тези компании. В кръга влизат участници на пазарите на потребителски IoT устройства (известни също като „интелигентни устройства“) (например пазари на носими устройства и свързани потребителски устройства), както и компании, които предоставят услуги, достъпни чрез интелигентни устройства (например услуги за стрийминг на музика). В допълнение Европейската комисия е провела консултации със съответните индустриални и стандартизиращи организации.

Според доклада, потребителските IoT устройства стават все по-популярни. Гласовите асистенти с общо предназначение играят все по-значима роля в клиентския опит относно IoT поради способността им да свързват всички елементи на различни потребителски IoT устройства и услуги в единна интегрирана среда. Като се има предвид това, интелигентните мобилни приложения остават най-известният потребителски интерфейс за достъп до потребителски IoT устройства и услуги; операционните системи, които осигуряват платформа за тези мобилни приложения, са ключови играчи на пазара на операционни системи за интелигентни мобилни устройства.

Предварителният доклад показва също така, че поради широкото разпространение на гласовите асистенти и операционните системи, споменати по-горе, за голям брой респонденти невъзможността да се конкурират с основните играчи е пречка за разработването на нови продукти и услуги. Друга значителна пречка пред разширяването на потребителския Интернет на нещата включва разходите за необходимите технологични инвестиции. Повечето респонденти отговарят, че техният бизнес модел се фокусира върху използването на съществуващите и водещите гласови асистенти с общо предназначение за достъп до техните потребителски IoT устройства и услуги.

В доклада присъства и темата за стандартите и за процеса на определяне на стандарти при разработването на технологии, използвани за потребителските IoT устройства и услуги. В предварителния доклад се казва, че въпреки че стандартизираните технологии доминират на основно технологично ниво (например Wi-Fi), официалните стандарти не са в състояние да се конкурират с високо разпространените патентовани технологии на водещите операционни системи и гласови асистенти за технологии като потребителски интерфейси, слоеве на приложение и дефиниции на устройства.

Възникващ проблем е събирането и потенциалното осигуряване на приходи от огромни количества данни от потребителските IoT устройства.

Има няколко рискови от гледна точка на конкуренцията области, включително във връзка с предварителното инсталиране, настройка по подразбиране и известност, както и относно проблеми с изключителността, едновременността и обвързването по отношение на гласовите асистенти, данните, стандартизацията и оперативната съвместимост, включително и посредничеството.

Европейската комисия започна обществена консултация, за да събере повече мнения относно констатациите в предварителния доклад и за да осигури допълнителна информация, която е от значение за проучването в сектора. Допитването ще продължи до 1 септември 2021 г. Очаква се окончателният доклад за потребителския Интернет на нещата да бъде публикуван през 2022 г. Изводите без съмнение ще се окажат полезни при завършването на предложения от Европейския съюз Закон за цифровите пазари.

За допълнителна информация по тази тема, можете да се свържете с Шарлот Уокър-Осбърн или Рос Келауей в Eversheds Sutherland по телефона (+44 20 7919 4500) или чрез имейл (charlottewalker-osborn@eversheds-sutherland.com или roskellaway@eversheds-sutherland.com). Уебсайтът на Eversheds Sutherland е достъпен на www.eversheds-sutherland.com

Коментари

comments