Финансовите инфлуенсъри в Австралия трябва да имат лиценз

0
481

Рекордният брой нови  и онлайн търговци в Австралия по времето на Ковид пандемията изстреля „финфлуенсърите“  (finfluencers – инфлуенсъри в сферата на финансите) в полезрението на регулатора ASIC. В съобщението си за медиите от 16 март 2021 г. ASIC отправи предупреждение към тези, които разчитат на твърдения, направени в реклами и в социални медии. Отбелязано бе, че дезинформацията в търговията става все по-често срещано явление, както и практиката на компаниите да плащат на промоутърите, за да публикуват благоприятни коментари и да примамват неопитни или нови в професията търговци.

Лице, което предоставя съвети относно финансови продукти като акции, облигации, пенсионно осигурителни схеми, дялове в управлявани инвестиционни схеми или застраховка трябва да притежава австралийски лиценз за финансови услуги. Дали финфлуенсърът дава съвети за финансови продукти, зависи от това дали се отправя препоръка или се изготвя становище, имащо за цел да повлияе на дадено лице при вземането на решение във връзка с конкретен финансов продукт, или може да се смята, че има намерение за подобно влияние.

Съгласно Ръководство за регулиране на ASIC 36, лицето, което предоставя съветите, обикновено включва автора на съвета, както и принципала, за когото действа. Тази фигура включва и всяко друго лице, което подкрепя съвета, както и всяко лице, което причинява или разрешава предоставянето на съвета.

Изключение от режима е предоставянето на общи съвети чрез публично достъпни звукови, видео или записи на данни, но само когато единствената или основната цел на предаването или записа не е непременно предоставянето на съвети за финансови продукти. Предупреждението в условията на това изключение е, че лицето при тези обстоятелства трябва да посочи възнаграждението, което получава за предоставянето на съвета, или какъвто и да е друг финансов интерес, който има, ако съществува  вероятност да получи материална финансова изгода (или да избегне загуба), при условие, че съветът би бил използван за конкретни действия.

Съществуват значителни санкции за даване на финансови съвети без лиценз: ако съставлява престъпление, физическите лица са изправени пред лишаване от свобода до пет години и/или глоба до 133 200 долара; граждански санкции като глоба за физически лица в размер до 1,11 милиона долара, или три пъти над получената полза/избягване на вреда. Глобите са съответно по -високи за корпорациите.

Предвид широката дефиниция на „финансов продукт“ в едно решение австралийски съд признава,  че уебсайт с препоръки за закупуване, продажба или държане на американски ценни книжа може  да представлява „финансов продукт“ за целите на лицензионния режим. Освен това съдилищата са готови да приемат, че предоставянето на съвети за финансови продукти може да се извършва освен на уебсайтове,също по време на семинари и на събития, както и в социални медии  – Facebook, Instagram, TikTok и други онлайн платформи.

Финфлуенсърите и всички компании, които ги ангажират, вървят по тънката граница между отправяне на препоръки за конкретни финансови продукти и предоставяне на обща информация, която по същество не обхваща  съвети за финансови продукти. Следователно тези, които се занимават с предоставянето на финансова информация в социалните медии, трябва да бъдат предпазливи в изявите си, като се има предвид настоящият фокус на ASIC върху онлайн комуникацията и нелицензираните дейности. По същия начин корпорациите трябва да възприемат внимателен подход, когато обмислят ангажиране  на финфлуенсъри за рекламиране на свои финансови продукти или услуги.

Линк https://www.businessinsider.com.au/asic-finance-influencers-2021-6

 

 

Коментари

comments