Нови правила за онлайн търсачките и онлайн посредниците в Италия

0
1888

Италианският AgCom публикува няколко решения, дефиниращи новите задължения за онлайн търсачките и онлайн посредниците.С италианския Закон за бюджета от 2021 г. (Закон № 178/2020) италианският законодател е приложил Регламент на ЕС 2019/1150 (P2B Regulation), като е възложил на Органа за комуникационни гаранции („AgCom“) да осигури правилното и ефективно прилагане на този европейски механизъм. Установено е, че онлайн търсачките и доставчиците на онлайн посреднически услуги ще трябва да спазват задълженията да се регистрират в Италианския регистър на операторите на съобщения („ROC“) и са длъжни да плащат годишна вноска на органа.

Регламентът на ЕС за отношенията между платформи и бизнес (P2B Regulation) е първият набор от правила за създаване на справедлива, прозрачна и предвидима бизнес среда за по-малкия бизнес и търговците на онлайн платформи. През последните няколко седмици AgCom започна да прилага тези нови регулативни задължения.

В рамките на своята компетентност, AgCom взе решение, което урежда  практическите процедури, задължаващи онлайн търсачките и онлайн посредниците да се регистрират в регистъра ROC.Смята се, че разпоредбата, според която операторите са длъжни да се регистрират в рамките на 60 дни от датата на започване на дейността си, е приложима и за съответния случай. Крайният срок от 60 дни за онлайн посредници, които вече работят на съответните пазари в Италия, ще тече от датата на публикуване на решението.

Друго задължение е подаването на  декларация с икономически и корпоративни данни. Определени категории компании, работещи в сектора TMT (технологии, медии и далекосъобщения), трябва да изпращат подобен документ до  AgCom на годишна база, за да позволят на регулатора да събира информацията, необходима за изпълнение на определени задачи (като например пазарни анализи, изготвяне на годишния доклад до парламента, проучвания за установяване на факти и др.). AgCom също така е издал конкретни насоки за съставяне на свързаните формуляри.

По отношение на задължението за плащане на годишна вноска на AgCom, за покриване на административните разходи, направени от органа при изпълнение на неговите функции, се очаква той да вземе съответно решение, установявайки крайния срок за това .

Линк https://www.twobirds.com/en/news/articles/2021/italy/pubblicate-le-delibere-agcom-nuovi-obblighi-per-motori-di-ricerca-e-intermediari-online

 

Коментари

comments