Британската стратегия за медийна грамотност и борба с дезинформацията

0
1772

Британското правителство публикува стратегия за медийна грамотност в Интернет за борба с дезинформацията онлайн. У нас тази тема е на изчакване. Новата Стратегия за медийна грамотност на британското правителство е част от стремежа за борба с разпространението на дезинформацията.  Идеята, която стои зад стратегията, е да се дадат умения на хората да мислят критично за това, което виждат и четат онлайн и да се помогне на децата да се ориентират безопасно в Интернет. Според  Ofcom, 40% от възрастните потребители на Интернет нямат подготовката да оценяват критично съдържанието в мрежата. Децата до 15-годишна възраст са особено уязвими, като проучванията на Националния фонд за ограмотяване показват, че само 2% от децата притежават умения за критично мислене, необходими за разграничаването на фактите от художественото пресъздаване на действителността онлайн.

По време на Covid-19 дезинформацията в социалните медии и в други онлайн платформи нарасна. Популяризирането на фалшиви лечения за Covid-19 и лъжи за 5G доведоха до вандализъм на много места.

Стратегията включва план за действие, осигурен с 340 000 британски лири, които ще бъдат изразходвани през първата година (2021–2022), и се фокусира върху уязвимите потребители на Интернет. Това е встъпителният план, като актуализациите за напредъка трябва да се публикуват всяка година.

Новата програма за обучение на обучители ще осигури държавно обучение на учители и асистенти на деца с увреждания. Те ще бъдат научени да учат другите да разбират как работи онлайн средата, включително как се създават и заплащат онлайн новинарски статии и публикации в социалните медии. Важен въпрос е да има критичен анализ  на съдържанието, което се ползва.

Планът за действие също така обосновава финансирането за Националната агенция за младежта с цел  разработване на модул за медийна грамотност, даващ възможност на младежките работници за ранни интервенции за предотвратяване на настъпването на онлайн вреди.Ще бъде осигурена и и програма за обучение на библиотечни работници, които всекидневно взаимодействат с обществеността, за да преподават информационна грамотност. Стратегията ще проучи и работата на инфлуенсърите в социалните медии за популяризиране на ключови умения за онлайн грамотност и критично мислене и повишаване на осведомеността сред групи, контактът с които е труден.

Ще бъде създадена и Работна група за медийна грамотност онлайн, съставена от технологични платформи, представители на гражданското общество и академичните среди, обединяваща ключови заинтересовани страни за колективни действия за премахване на бариерите пред повишаване на медийната грамотност в обществото. Електронният портал също така ще осигури „обслужване на едно гише“ за потребителите, за да получат достъп до ресурси за медийна грамотност и онлайн безопасност и да им помогне във формирането на  ключови умения и знания за откриване на дезинформация и вземане на безопасни решения в мрежата.

За допълнителна информация по тази тема, можете да се свържете се с Аделаида Лопес  по телефона (+44 0 7826 798110) или чрез имейл (adelaide.lopez@wiggin.co.uk). Уебсайтът на адвокатската кантора Wiggin LLP е достъпен на http://www.wiggin.co.uk/л

Линк https://www.gov.uk/government/news/minister-launches-new-strategy-to-fight-online-disinformation

Коментари

comments