Нови правила за обозначаване на онлайн рекламата в Германия

0
392

След около две години и половина медийните органи в Германия  публикуваха актуализирани насоки за етикетиране на рекламата в социалните медии.

Подобно на предходната версия, новото ръководство е структурирано като матрица с подразделения според вида на съдържанието и сценариите, както и медийните предложения. Новост е подразделянето на медийните предложения на видео, аудио и предимно статични предложения (текст/ изображение). Това има смисъл, тъй като за видео и аудио предложенията се прилагат различни изисквания за етикетиране. Включването на аудио предложения в насоките за първи път отчита нарастващата популярност и значението на подкастите.

Както и в предишната версия на насоките, съветът е рекламата на статични предложения (изображение / текст) да бъде ясно обозначена с помощта на установените термини „Anzeige“ или „Werbung“ на немски език в началото на съответните публикации. В случай на подкасти, рекламата трябва да бъде обозначена с акустичен подсказка или звуков сигнал. Продължението на редакционната част на подкаста също трябва да бъде изяснено, ако е необходимо, чрез съобщение или звуков сигнал, доколкото това вече не е ясно от самия преход. В случай на видео съдържание, се публикува думата „Werbung“ или съответно изявление, обявяващо рекламата.

Доколкото публикациите за продукти, услуги, марки, компании, региони, събития, пътувания и др. се публикуват въз основа на собствената мотивация на потребителя без никакви търговски стимули от трети страни, те обикновено не са предназначени за реклама и нямат нужда да бъдат етикетирани като такива. В този контекст обаче ръководството изрично посочва неотдавнашната съдебна практика, в която „тагването“ на лично закупени продукти се приема като търговски акт, изискващ етикетиране, ако въпросните акаунти се използват и за търговски цели.

Така нареченото „спонсориране“ на съдържание е нов пункт в насоките. Това означава (финансова) подкрепа от спонсор. Според препоръката, тази подкрепа трябва да се посочи в началото на програмата; възможна е допълнителна индикация преди и след търговски съобщения и в края на програмата. Препратката обаче не трябва да съдържа апели за закупуване на продукта на спонсора.

Според медийните органи в  Германия, рекламните връзки и кодовете за отстъпки винаги трябва да бъдат етикетирани като реклама. Партньорските връзки също трябва да се идентифицират със звездичка и да се предоставят съответни обяснения за подобни партньорски модели.

Според юристите на  адвокатската фирма SKW Schwarz, новите насоки вземат предвид тенденциите и развитието в онлайн медиите и особено бързо нарастващото значение на аудиосъдържанието – на аудио платформи като Clubhouse и в подкасти. В това отношение инфлуенсърите и рекламните компании получават съвети с оглед на поведението си в мрежата.  Трябва обаче да се отбележи, че насоките са само препоръки, които нито са задължителни за съдилищата, нито могат да заменят законовото регулиране.

Линк https://www.skwschwarz.de/en/

Коментари

comments