Нови правила за езика на омразата в социалните мрежи в ЕС

0
575

Социалните мрежи в Европейския съюз трябва да положат още усилия, за да предотвратят речта на омразата и престъпленията онлайн.

Австрия прие закон срещу омразата и престъпленията в социалните мрежи – Закон за комуникационната платформа (KoPl-G). Следвайки примера на германския Закон за прилагане в мрежата (NetzDG), и двата закона имат за цел да направят процедурата за заличаване на съдържание по-опростена и по-прозрачна и да прехвърлят отговорността към доставчика на социални мрежи. Единният европейски закон, Законът за цифровите услуги (DSA), скоро може да замени тези местни национални правила.

Германският парламент наскоро прие закон за изменение на NetzDG (2017), който включва някои промени за доставчиците на социални мрежи.  Най-новото изменение, което беше предложено за първи път през април 2020 г., съдържа опростяване на механизмите  за подаване на жалби, както и допълнителни задължения относно информацията, която трябва да съдържат шестмесечните доклади за прозрачност на операторите на платформата. Законът за телемедиите (TMG) урежда пряко право на информация срещу оператора на платформата за жертви на незаконно съдържание в мрежите. Изменението на NetzDG предвижда, че потребителят може да поиска преглед на решението на доставчика на платформата да премахне или да запази спорното съдържание, както и право да възстанови съдържанието. Това трябва да предотврати т. нар. „свръхблокиране“, т.е. случаите, когато се премахва законно съдържание, и да укрепи свободата на мнение на потребителите.

Законът KoPl-G се прилага за всички платформи в световен мащаб, които имат определена връзка с Австрия. Вътрешните и чуждестранните комуникационни платформи   с над 100 000 потребители през последната година и с над 500 000 евро продажби, попадат в неговия обхват. Изключени са платформи, предоставящи само продажби и посреднически услуги за стоки или недвижими имоти, създадени от медийни субекти, които публикуват журналистическо съдържание, образователни платформи и онлайн енциклопедии. В изключенията са и видео платформи, излъчващи съдържание или генерирани от потребителите видеоклипове.

Подобно на NetzDG, KoPL-G също изисква  да има леснодостъпни, постоянни и безпроблемни за използване функции за докладване на незаконно съдържание. Съдържанието ще бъде изтрито в рамките на 24 часа, ако незаконният характер е очевиден за  потребител и без юридическо образование. Когато незаконността на съдържанието може да бъде установена само чрез подробен преглед, доставчикът на социалната мрежа трябва да премахне съдържанието не по-късно от седем дни след приключване на прегледа. Съдържанието е незаконно, ако представлява престъпление съгласно австрийския наказателен кодекс, включително ако става дума за преследване, постоянен тормоз, неразрешен запис на изображения и порнографски представяния на непълнолетни.

Потребителят, който е докладвал съдържанието, както и авторът, трябва да бъдат информирани за основните причини за премахването му, за да се гарантира прозрачността на процеса. KoPl-G изисква освен това доставчиците на платформи да предлагат прозрачна процедура за преглед, свързана с решението за премахване или задържане на съдържание. Социалните мрежи трябва да назначат служебен и съдебен представител. За разлика от германския NetzDG KoPL-G изисква назначаването на немскоговорящ отговорен служител, пребиваващ в Австрия, който има необходимите компетенции и ресурси, за да гарантира спазването на закона. Този служител трябва да е физическо лице, докато представителят може да бъде и юридическо лице. Също така е възможно един човек да отговаря и за двете длъжности.

Към днешна дата Германия и Австрия са единствените страни членки на ЕС, които са приели разпоредби срещу омразата и престъпността в социалните медийни платформи. Франция също прие подобен закон, но Конституционният съвет (Conseil Constitutionnel) реши, че е противоконституционен поради несъвместимост със свободата на изразяване.

Наскоро Европейският парламент прие и регламент за бързо и безпроблемно премахване на терористично съдържание от онлайн платформи или уебсайтове. Кодексът за поведение за противодействие на незаконната реч на омразата онлайн предвижда същото като правилата, споменати по-горе. Преди пет години големите технологични компании подписаха Кодекса, като се ангажираха да проверяват за незаконно съдържание и да го изтриват в рамките на 24 часа. Европейската комисия публикува годишна оценка на Кодекса за поведение, която показа, че 90 процента от уведомленията са прегледани в рамките на 24 часа и 71 процента от съдържанието е премахнато. Това е стъпка напред в борбата с незаконното съдържание онлайн чрез механизма на саморегулирането.

Линк https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011415

https://www.technologylawdispatch.com/2021/06/privacy-data-protection/eu-new-hate-speech-rules-for-social-networks-in-the-european-union/

 

 

Коментари

comments