Киберпространството удобно място за живеене и доверие

0
201

Фондация Diplo съобщава за представянето на книгата „Управлението на Интернет в точката на безвъзвратност“ от проф. Ролф Х. Вебер (Prof. Rolf H. Weber , “Internet Governance at the Point of No Return”).

Сряда, 23 юни, 16: 00–16: 45 CET

Желаещите могат да се присъединят  за разговор с проф. Ролф Х. Вебер, за да обсъдят проблемите на Интернет управлението и новата  нормативна екосистема .

Проф. Ролф Х. Вебер е професор по право в университета в Цюрих, като през последните две десетилетия участва в разработването на концепции за управление на Интернет в правни и интердисциплинарни изследователски проекти  в качеството си на експерт за международни организации и като член на глобални асоциации в тази област.

Регистрация и свободeн достъп до текста на книгата на:

https://www.diplomacy.edu/calendar/book-launch-internet-governance-point-no-return-0

Коментари

comments