Технологии за социален контрол. Астротърфинг, ботове и тролове. Фабриканти

0
360

Речник на термините

Трол  най-често се използва за означаване на всяко лице, което тормози или обижда другите онлайн. Използва се обаче и за описване на контролирани от човека профили, извършващи дейности, подобни на бот.

Едни тролове  са тези, които може и да не знаят, че играят ролята на тролове, а други – дори получават заплащане за своето тролене

Тролската ферма/фабрика  е група от хора, които се занимават с тролинг или бот-подобно разпространение на информация по координиран начин.

Тролингът е акт на умишлено публикуване на обидно или измамно съдържание в онлайн общността с намерение да провокира читателите.

Ботове са социални медийни профили, които се управляват изцяло от компютърни програми и са предназначени да генерират публикации и / или да се занимават със съдържание на определена платформа. В кампаниите за дезинформация ботове могат да се използват за привличане на вниманието към подвеждащи разкази, за отвличане на списъците с тенденции на платформите и за създаване на илюзията за обществена дискусия и подкрепа. Изследователи и технолози предприемат различни подходи за идентифициране на ботове, използвайки алгоритми или опростени правила, базирани на брой публикации на ден.

Ботнет са група програми, свързани с интернет, които комуникират с други подобни програми, за да изпълняват задачи, често създадени от злонамерени хакери. Те се използват за стартиране на спам електронна поща кампании, атака „отказ на услуга“  или онлайн схеми за измами. Ботнет е колекция или мрежа от ботове, които действат координирано и обикновено се управляват от един човек или група. Търговските ботнети могат да включват десетки хиляди ботове : речник

Астротърфинг е  термин, свързан с комуникацията, метод за манипулиране. Дефинира се като преднамерено създаване на впечатление за спонтанна масова реакция на обществеността към определен факт, събитие, идея. Например чрез организирана маркетингова кампания или ПР кампания  да се създаде впечатление за спонтанно и независимо отхвърляне на определена идея, мярка, политика, избор. Спецификата на астротърфинга е, че такава масова  нагласа няма, нито спонтанна, нито каквато и да е. Това е практика за създаване на привидност, фейк. Прaктическото изпълнение може да бъде различно, както и целите. Използва се в политическата комуникация

Астротърфингът е форма на евтина информационна война.

Навлизаме в   темата

 

 

Симулирането на масовост се реализира по два начина:  чрез създаване в пространството на безброй виртуални личности, зад които се крие един реален човек или поне идея и  чрез многократно писане и често, ритмично публикуване на текстове от голям брой, действително съществуващи оператори. Информационният безпорядък се постига чрез блокиране или ограничаване на достъпа до страници с нежелани данни или чрез извеждане на тролски сайт напред в позициите при търсене. Този технологичен подход е в основата на многото появили се в мрежата обяви с предложения за повишаване и корекция на организационната репутация. За целта съществуват разнообразни софтуерни решения,  напр. SERM (search engine reputation management) или DDoS (Distributed Denial of Service) атака.

Електронната поща и всички технологични платформи в съвременното уеб-пространство, не са устойчиви на тролване. Съвременните тролове  използват изпращането на фалшиво множество писма по повод изпълнение на некоректни лобистки поръчки, при реализиране на проучвания или рекламни кампании на различни организации. Голяма част от тази кореспонденция се определя като спам и се отказва още при получаването.

Хронология

Web1.0 е праисторическа за съвременните тролове ера на създаване на дезинформационно съдържание в киберпространството. Далечен пример е времето на първите уебстраници, когато авантюристи правят сайтове с известни имена, например на градове, с цел последваща препродажба на заинтересовани организации;

Web2.0 Социалните мрежи и форумите са истинска благодатна среда за развитие за троловете. Дезинформационните страници са заменени с изкуствено създадени и размножени контакти. Заедно с web 3.0, тази технология разширява техническите възможности и се превръща в рай за тайно лобиране;

Web3.0 Злоупотребявайки със семантичността, мистичните създания „обезличават“ и преподреждат, т.е. скриват във вътрешността на търсачките истинската информация. Web 3.0 разкрива принципно нови възможности пред пропагандата във виртуалния свят , а оттам до реалния ;

Web4.0 е технологична уеб-платформа свързана с инженерни и проектантски решения водещи  до самоорганизиращи се автоматични системи в реално обемно съдържание. Има например патентни тролове – малки фирми, които блокират патентно съдържание и съответни регистрации, без реално приложени и въведени в производство открития.

Определянето на количествени показатели за тролване или тайно лобиране е почти невъзможно, поради скрития характер на дейностите.

Примери:

В описаната от „Ню Йорк Таймс“  агенция  „Бонър и съдружници“ , поне от 1993 се ползва технология, позволяваща  изпращане, напр. до Белия дом и Конгреса на САЩ,  на нециркулярни писма и факсове от името на десетки хиляди податели и реализиране на също толкова телефонни обаждания, при това, само в рамките на броени часове. В актива на този известен „оператор“ са: предотвратяване на приемане на Закон за намаляване на лихвите по кредитни карти, поръчано от Американската асоциация на банкерите ; изпращане на десетки хиляди писма в опозиция на законопроекта за чиста енергия и изменения на климата или поръчки за промяна на законодателството  Днес, когато компютрите преплитат релации на бази данни, набират сами телефонни номера, изпращат писма и дори говорят с множество различни тембъра на човешки глас, възможностите за тайното лобиране, по точно на астротърфинга, предизвикват основателно безпокойство;

У нас, в съвременната народопсихология, съществува дълбоко проникване на тролското мислене . На 14.02.2014 г. информационната агенция Медияпул публикува заглавието “Скандалът с БСП-троловете и опорните точки достигна Брюксел”  и оповестява плащането на 4 000 евро на българска фирма за подобряване имиджа на евродепутат, което се оказва свързано с редица произтичащи ефекти (повечето негативни). В сайта „Биволъ“ намираме и по-подробни данни в заглавията: „През 2014 Европарламентът пуска интернет тролове с „опорни точки“ за евроизборите“  или „ЕС ще създаде „трол патрули“ за изборите за европейски парламент за да се справи с нарастващия евроскептицизъм“, която излиза на същия адрес.

Резултатите от анализираните случаи показват категорично, че злоупотребявайки с правото на достъпност и на публикуване на информация в уеб-пространството, троловете компрометират редица практики в демократичното общество.

С освобождаването на глобалната мрежа за граждански цели, тролските действия рефлектират върху достъпните вече информационни удобства . Интернет-допитвания или класации трябва да  се правят с условието „едно послание – един IP адрес“, или с изискване за нанасяне на генериран персонално за дадения потребител цифрово-буквен код. Такъв е и електронният достъп до някои институции у нас, напр. при проверка на здравно осигурителния статус. Въпреки техническите възможности за защита, някъде в предпоставките за реализиране на описаната недостоверност се крият и голяма част от мотивите за недоверие към формата на електронно гласуване.

Троленето се оказва предизвикателство за доказване на възможностите, отговорността и ролята на днешния ПР, който  принудително се озовава в ролята на един от основните изобличители на съвременните интернет-пакостници. Често срещаното и ефективно прикритие на тролските фабрики и на бюрата за тайно лобиране под формата на ПР-агенции, поставя проблема с допълнителна острота.

Къде е границата между противодействие и тролене е трудно за определяне. Развръзката се съдържа в етичните норми на обществото и нагласите за приемане на тиражирането на диктувани чужди позиции  като естествена дейност.

 

Съпътстващо лобистката практика явление за упражняване на влияние е астротърфингът  Портал ЕВРОПА . Наименованието му идва от  аналогията с изкуствената трева. В американската политика терминът астротърфинг описва официални проекти за връзки с обществеността, които се стремят преднамерено да създават впечатление за спонтанно поведение на общността. Целта е демонстрация на независима обществена реакция спрямо политики, политическа група, събитие и други подобни посредством централизирано оркестриране на поведението на множество разнообразни и географски разпределени групи хора.

Като форма на пропаганда индустриалният астротърфинг се стреми селективно да влияе на обществените емоции. Независимо дали се опитват да спечелят кампания, да продадат най-голямо количество музикални албуми или книги или да спечелят политическа подкрепа, индустриите непрестанно търсят нови начини за постигането на тези цели.

Техниките, попадащи под този термин, обикновено се свеждат до неголямо множество, което дискретно позира като тълпа от активисти, борещи се за някаква конкретна кауза. Поддръжниците манипулират степента на интерес с помощта на писма до редактора, писма по електронна поща и разнообразни техники за комуникация в Интернет. Те биват инструктирани какво да кажат, как до го кажат, къде да го изпратят и как да направят така, че техните възмущение, похвала, радост или омраза да изглежда напълно спонтанни и независими. Местните вестници често стават жертви на това явление като публикуват писма, напълно еднакви с писмата, получени и от други вестници.

Организирането на такъв тип кампании е лесно, защото стойността и усилието за изпращането на електронни писма, особено когато са предварително написани и трябва само да сложиш името си под тях, са ниски. Използването на психографики позволява на наетите поддръжници да се насочат към своите аудитории. Така те могат да превърнат хипотетични поддръжници в активисти за каузата. Стига се и до злоупотреба с Интернет, защото един човек може да играе ролята на цяла група от единомишленици.

Модерното явление астротърфинг всъщност има своите исторически предшественици. В началото на 20 век е било обичайна практика вестниците в основните американски градове да бъдат спонсорирани от местните политически партии. Някои не криели тази практика, но много от взаимоотношенията се представяли под маската “журналистика”.

“Кристалната нощ” е бунт в нацистка Германия през 1938 г. в отговор на убийството на нацистки служител. Много от участниците в протеста всъщност са наети от нацисткото правителство, а не са обикновени граждани.

Друг случай е боливийският диктатор Луис Гарсия Меса Техада, който в края на обещаната една година управление режисира митинг в своя подкрепа, излъчен по телевизията, на който обявява: “Е, добре, тогава ще остана”.

През 2001 г. Лос Анджелис Таймс обвинява Майкрософт в астротърфинг, когато стотици писма с подобно съдържание са изпратени, за да изразят несъгласие с Министерството на правосъдието на САЩ и заведеното от него антитръстово дело срещу компанията. Писмата, подготвени от Американци за технологично лидерство, в някои случаи са изпратени до починали хора или на неправилни адреси и след това са препратени до вестниците от получателя без нанасяне на корекции.

По време на парламентарните избори през 2005 г. в Обединеното кралство Лейбъристката партия организира пресконференции с партийни работници, представили се като истински загрижени членове на обществото. Изпратени били и писма до местни вестници от партийни членове, претендиращи да бъдат обикновени граждани; всички писма имат обща структура и се отнасят до различни партийни въпроси. Освен че подвежда местните читатели, подобна тактика лишава истински загрижените членове нас общността от тяхната трибуна.

Астротърфинг от страна на правителството, както и други непочтени трикове, в това число 11-дневна война за отвличане на вниманието от секс скандал, образуват сюжета на филма “Да разлаеш кучетата”. Макар и художествена измислица, филмът прави дисекция на процеса в подробности.

 

Тенденции в цифровия маркетинг  , направления в комуникационния микс:

Маркетинг на съдържанието

Маркетинг на големи данни

Автоматизация на маркетинга

Мобилен Маркетинг

Маркетинг в социалните медии

Оптимизация на конверсиите

Интернет на нещата

 Оптимизация на сайтове за търсачки  

Wearables/ технологичните дрехи или модната електроника са интелигентни електронни устройства (електронно устройство с микроконтролери), които могат да бъдат вградени в дрехи или носени по тялото като импланти или аксесоари

Онлайн пиар – достигане чрез влияние

(астротърфинг, тролинг) – дейността е в пряка връзка с множество от изброените по-горе техники, като маркетинг на съдържанието, маркетинг в социалните медии и оптимизация на сайтове за търсачки   

Още факти

  юни 2021

Франция се готви да създаде национална агенция за борба срещу манипулацията на информация от чужбина, целяща да дестабилизира страната. Целта на агенцията не е да коригира или да възстановява истината, а да успее да открие атаките, които идват от чужбина и да ги определи. Това ще може да позволи на политици, дипломати, представители на медиите или съда да констатират например, че от 400 000 туита, споделящи информация, 200 000 идват от фабрика за ботове в регион извън  страната, или че конкретен дебат идва от фабрика за тролове.

Целта е максимално бърза реакция и възможност за вземане на мерки. Няколко насрочени за идните месеци избори ще бъдат обект на особено внимание, като общите избори в Германия в края на септември. Самата Франция се подготвя за провеждането на президентски избори догодина. Има документирани опити за намеса в предишни френски избори, припомня АФП.

  май 2021

Обвиненията срещу Москва в кибератаки се множат, като предизвикват санкции и експулсиране на руски дипломати по света. Става дума  за фабрики за тролове, хакери и фалшиви новини.

Според САЩ хакери от военното разузнаване (ГРУ) са се опитали да манипулират американските избори за президент през 2016 г., разбивайки по-специално имейли на близки на Хилари Клинтън, участвала в надпреварата срещу Доналд Тръмп, както и на нейната Демократическа партия.

Списъкът с предполагаеми атаки е дълъг: кибернападение срещу германския парламент и канцлерския офис (2014 г.), електронен саботаж на украинската артилерия и на френска телевизия (2015 г.), намеса в изборите в САЩ (2016 и 2020 г.), действия срещу съперници на Русия в спорта, срещу институти за изследвания върху Covid (2020 г.)

Атаката, насочена към програмната компания „СоларУиндс“, е дала на СВР/руското външно разузнаване възможност да открадне масиви от данни, засягащи финансовия сектор, критични инфраструктури и правителствени агенции.

Към всичко това се добавят и дезинформационните кампании, целящи да подронят демократичните процеси и да подхранят обществените разногласия, а и тези между различните общества, намиращи израз в социалните мрежи.

Обвиняват Русия, че ръководи фабрики за тролове, действащи онлайн, и че измисля фалшиви новини за коронавируса, в опит да повлияе на интернет потребителите.

Сайтът на Европейския съюз EuvsDisinfo, регистриращ предполагаемите операции за дезинформация, обвини, например, в края на април „лансиращите прокремълска дезинформация в стремеж да подклаждат недоверието“ на европейците по въпроса за снабдяването с ваксини срещу ковид.

Според Запада тези дезинформационни операции може би са дело на държавни медии като телевизията за международна аудитория Ар Ти или на скандални фигури като магната Евгений Пригожин, подозиран като шеф на частната групировка наемници „Вагнер“.

Според Вашингтон този приближен на Владимир Путин е управлявал и финансирал Агенцията за интернет изследвания – хакерско свърталище/тролска ферма/фабрика, замесено в манипулирането на американския електорат чрез социалните мрежи през 2016 г.

Москва твърди, че се стреми към сътрудничество в киберсигурността. Щом наближиха президентските избори в САЩ през 2020 г., Владимир Путин, обвиняван неведнъж във вмешателство, предложи на Вашингтон пакт за ненамеса в избори и глобално споразумение срещу използването на нови технологии за военни цели.

Отговор изобщо не последва, доколкото Москва е смятана за агресор номер едно. Не е изключено,  в крайна сметка, с оглед на руския вредоносен потенциал, полицията в Европа и в САЩ  да пожелае сътрудничество с Русия в областта на киберсигурността.

Туитър  публикува в свободен достъп милиони съобщения от акаунти свързани с руската “Агенция за интернет изследвания”, както и на свързани с Иран акаунти, които  бяха обвинени в тролска активност и затворени.  “Нормата ни е 120 поста на ден“  

Проведена е  негативна кампания в САЩ  по времето на Тръмп за отмяна на принципа на неутралност на мрежата. Астротърфинг. Големите интернет доставчици в САЩ са финансирали кампания, която генерира  милиони фалшиви коментари  до Федералната комисия по комуникации  като част от борбата на интернет доставчиците срещу правилата за неутралност на мрежата по време на администрацията на Тръмп.

След продължителен процес на  анализ на десетки хиляди вътрешни имейли, документи за планиране, банкови записи, фактури и данни, съдържащи стотици милиони записи се установява, че милиони фалшиви коментари са резултат от  тайна кампания, финансирана от най-големите  интернет доставчици за демонстрация на подкрепа на идеята за отмяна на  неутралността на мрежата.

Коментарите срещу  неутралност на  мрежата трябва да осигурят „прикритие“ за решението  на FCC за отмяна.  Майкъл Пауъл,  синът на Колин Пауъл, изпълнителен директор на асоциацията на доставчиците,   самият той – бивш председател на FCC , в имейл е посъветвал членовете на изпълнителния комитет на  асоциацията, че трябва  да може да се говори за големия брой коментари в подкрепа на  позицията за отмяна.

Едва след избирането на Джо Байдън за президент, правителството се оттегля от процеса.  Доставчиците  продължават делото.  През февруари 2021 г.  съдът отказва да издаде предварително ограничение върху прилагането на закона.

Разкрита е българска фабрика за тролове . Анализирани са  поне 100 кухи фейсбук профила, които са създадени в чужбина, с цел да бъдат продадени и ползвани за изкуствени харесвания или за тролски коментари. В случая г-н Вълнев /зам. председател на „Републиканци за България“ б. а/ ги ползва и за двете неща. Нашите доказателства сочат това,“ казва Йорданка Савова, активист на „Да, България“ и изследовател на социални мрежи.

В България пак сме пред избори. Но въоръжени  с все повече информация за технологиите  за социален контрол и фабрикантите . Очакваме поради това по-висок успех на изпита по демокрация онлайн и офлайн.

Подготвен от Анелия Димова, експерт по проблемите на информационното общество

Коментари

comments