Съвместен проект на Фондация „Медии21“  и  ЮНЕСКО срещу фалшивите новини

0
400

Развитието на медиите през последните години и борбата с КОВИД пандемията поставиха остро на дневен ред проблема с фалшивите новини.

Комуникационният пейзаж бързо се промени и повдига въпроси за качеството, въздействието и достоверността на журналистиката днес. В същото време дирижирани кампании разпространяват неистини  и полуистини – дезинформация, невярна и целенасочено неточна и вредна информация. Социалните медии се превърнаха от обществен форум в катализатор на тези мрачни процеси.

ЮНЕСКО е една от първите международни организации, които твърдо и безкомпромисно на всички фронтове се борят срещу всякакви форми и проявления на дезинформацията. През 2018 г. ЮНЕСКО публикува наръчникът за академична и професионална подготовка по журналистика „ЖУРНАЛИСТИКА, „ФАЛШИВИ НОВИНИ“ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ“ с автори Черилин Айртън и Джули Позети. Експертите представят  моделен учебен план, който е съществено допълнение към учебните програми за всички преподаватели по журналистика, както и за практикуващи журналисти и редактори, които се интересуват от информацията, как я споделяме и как да я използваме.

Наръчникът стана център на широка кампания в мрежата за неговия превод  и популяризиране на различни европейски езици с цел достигане до масовата публика и разнообразни социални групи.

С удоволствие съобщаваме, че в резултат на успешното сътрудничество между фондация „Медии 21“ и ЮНЕСКО наръчникът е преведен на български език и достъпен на https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377660.

Първи, които ще се възползват от тази програма, са преподавателите и студентите по журналистика и връзки с обществеността във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През следващата академична година наръчникът на ЮНЕСКО за журналистическо противодействие на дезинформацията ще се използва в дисциплини като „Увод в журналистиката“, „Журналистически жанрове“, „Медии и политика“, „Убеждаваща комуникация и пропаганда“ и др.

Книгата ще представлява интерес както за нуждите на медийното образование в България, така и за специалисти от други области, институции и граждански организации.

Коментари

comments