Европейско цифрово десетилетие. Цифровите принципи на Европейския съюз

0
480

Европейската комисия започва обществена консултация относно формулирането на набор от принципи за насърчаване и отстояване на ценностите на ЕС в цифровото пространство. Консултацията е отворена до 2 септември 2021 г. и има за цел да открие широки обществени дебати. Принципите ще ръководят ЕС и държавите членки при разработването на цифрови правила и разпоредби, които гарантират ползите от цифровизацията за всички граждани.

Комисията вече изложи своята визия за европейската цифрова трансформация до 2030 г. в съобщението  „Цифров компас: европейският път на цифровото десетилетие“ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_983 и предложи да се създадат цифрови принципи. Областите, в които ще бъдат приложени, обхващат достъп до Интернет услуги, до сигурна и надеждна онлайн среда, до цифрови здравни услуги и до ориентирани към човека цифрови обществени услуги и администрация. Заинтересованите лица могат също така да споделят своите виждания относно цифровото образование и уменията, необходими за активното участие на всички хора в демократичните процеси. Те биха могли да предложат алтернативни формулировки или да разработят други възможни принципи.

Цифровите принципи ще допълнят съществуващите права като защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, свободата на изразяване, свободата на бизнеса онлайн или защитата на интелектуалната собственост.

Този подход върви паралелно с неотдавнашното предложение относно правилата за изкуствения интелект https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682 , чрез което Комисията се стреми да осигури надеждното, сигурно и ориентирано към човека използване на тази технология в Европейския съюз.

Линк към консултацията след регистриране

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021

 

Коментари

comments