Европейският Съвет с план за действие за възстановяване и трансформация на медиите

0
283

Съветът на Европейския съюз е приел Заключения на Съвета относно „Европейските медии в цифровото десетилетие: План за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията“.

Планът за действие е предназначен да ускори възстановяването и развитието на новинарските медии и на аудиовизуалния сектор и да увеличи тяхната устойчивост чрез  иновации и засилено сътрудничество между всички участници.

Посочва се, че има спешна необходимост от:

а) насърчаване на цифровата трансформация на новинарските медии и на аудиовизуалния сектор, за да се възползват от възможностите, предлагани от иновативни и нововъзникващи технологии;

б) по-нататъшно развитие на цифровия единен пазар с цел засилване на глобалната конкурентоспособност и трансграничния обхват на аудиовизуалния сектор в Европа, като същевременно се подкрепя местното съдържание и културното многообразие;

в) осигуряване на нови бизнес модели.

Подчертава се, че устойчивостта на качествената журналистика, редакционните процеси, основани на журналистическата  етика и стандарти, прозрачността на собствеността върху медиите и медийната грамотност, са от съществено значение за задълбочаване на доверието в новинарските медии, като по този начин става възможно и предотвратяването на разпространението на дезинформация. Същевременно подкрепата за новинарските медии и за аудиовизуалния сектор не трябва да подкопава принципите на редакционната независимост и свободата на медиите , свободата на изразяване, плурализма и разнообразието на съдържанието. Новините, медиите и аудиовизуалният сектор играят важна роля в справянето с европейската “Зелена сделка“ чрез устойчиви бизнес практики и бизнес модели и тяхното журналистическо отразяване, което допринася и за информирани дебати. Всички сегменти от веригата на стойността трябва да се възползват от трансформацията на медийния сектор, което е и целта на плана за действие, включително кината и фестивалите, които са културни и иновационни центрове, предлагащи широки възможности за социално взаимодействие и за насърчаване на ново аудиовизуално съдържание. Също така е важно да се засили ролята на разпространението.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/18/council-conclusions-recovery-and-transformation-of-europe-s-media/

Коментари

comments