Турският Съвет за конкуренция налага рекордни глоби на Google

0
271

След глобата си от 196 милиона TL (приблизително 25,6 милиона щатски долара), наложена на Google през ноември 2020 г.

Съветът за конкуренция в Турция отново откри нарушение на закона за конкуренцията в страната и наложи рекордна административна парична глоба от 296 милиона TL (приблизително  37 милиона щатски долара) на компанията на 8 април 2021 г.

В резултат на разследването Съветът реши, че Google наистина е злоупотребил с господстващото си положение и е ограничил конкуренцията на пазарите за местни услуги за търсене в мрежата и за сравнение на цените на настаняването чрез следните техники:

  • Дискриминация и самопреференции: Управителният съвет заяви, че Google е предоставил на своите услуги за сравнение на цените за местно търсене и настаняване предимство пред другите конкуренти по отношение на местоположението и впечатлението от общата страница с резултати на търсачката и
  • Предотвратяване на достъпа: Управителният съвет е установил, че Google не позволява на местните конкурентни сайтове да влизат в местното звено, което създава затруднения в тяхната дейност.

В допълнение към административната парична глоба Съветът също така е решил, че Google е длъжен:

  • да предостави условия, при които местните доставчици на услуги за търсене в Интернет и на услуги за сравняване на цени не биха били в неравностойно положение в сравнение със свързаните с Google услуги в рамките на шест месеца от официалното произнасяне на мотивираното решение; и
  • да подготвя годишни доклади до Съвета за конкуренция за период от пет години, считано от датата на прилагане на първите мерки за съответствие с решението.

С нарастващия брой разследвания и решения турският орган за защита на конкуренцията демонстрира, че наблюдава внимателно цифровия сектор.

Линк https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-fines-google-366m-for-breaking-competition-law/2208906

 

Коментари

comments