Инфлуенсърите – спорове, практики, предложения

0
470

Във връзка с нарастваща роля и влияние на инфлуенсърите през септември 2020 г. Комитетът по рекламна практика („CAP“) на Обединеното кралство направи преглед на акаунтите в Instagram на 122 влиятелни социални медии, установени в страната, за да определи дали съдържанието е правилно маркирано като реклама в съответствие с приложимия закон.

През март 2021 г. Органът за рекламни стандарти („ASA“) публикува своя доклад относно съдържанието, публикувано от инфлуенсърите в социалните медии. ASA установи, че много от тях нарушават правилата за реклама, като не успяват да разкрият адекватно рекламната му същност. Докладът може да се смята за напомняне към американските инфлуенсъри, че трябва да се съобразяват със законите  за извършваната дейност или да приемат последствията.

В САЩ Федералната търговска комисия (FTC) контролира маркетинга на инфлуенсърите чрез разпоредби, които имат за цел да ограничат измамите и да защитят потребителите. През 2019 г. комисията пусна „Disclosures 101 for Influencers of Social Media“ („Ръководството“), за да инструктира както бизнеса, така и инфлуенсърите. Тези от тях, които одобряват продукти в социалните медии, трябва ясно и видимо да покажат връзката („материалната връзка“), която имат с всяка марка. „Материална връзка“ с бизнеса „включва лични, семейни или трудови правоотношения или финансови отношения – като брандирането, заради което се плаща на инфлуенсърите или им се предоставят безплатни или намалени продукти“. Някои важни изисквания на Ръководството включват, че оповестяванията на одобрение трябва: 1) да бъдат поставени на явно място в дадения пост, видео или снимка; 2) да се използва прост и ясен език; 3) да не бъдат скрити в поредица от хаштагове, несвързани с оповестяването; и 4) да се използват термини като „реклама“ и „спонсорирано“, но не неясни или объркващи термини като „благодаря“ или „сътрудничество“. Ако обаче инфлуенсърите определят  продуктите, но не съществува връзка между марката и инфлуенсърите, последните не трябва да разкриват, че не съществува материална връзка.

В исторически план инфлуенсърите са оставали извън вниманието на регулаторите досега. Напоследък тенденцията се промени, като бе заменена от контрол, насочен към тези, които действат в социалните медии. Ето защо инфлуенсърите трябва да отделят време и да се обучават какви са приложимите изисквания на законодателството.

Понастоящем ръководствата на FTC относно използването на одобрения и препоръки в рекламата се преразглеждат. В изявление комисарят  Рохит Чопра споделя притесненията на комисията, че „дезинформацията залива цифровата икономика, а доскорошните без пари и без грешки сетълменти на FTC с известни търговци на дребно и марки за справяне с фалшиви отзиви и необявени оповестявания може би допринасят в малка степен за възпиране на измамите“. Възможно е след прегледа на ръководствата  да бъдат въведени по-строги санкции както за инфлуенсърите в социалните медии, така и за марките, които ги наемат. Следователно от гледна точка на защитата на бизнеса е важно компаниите да сключват маркетингови споразумения за инфлуенсъри с всеки, който упражнява тази професия от тяхно име в социалните медии.

Анализирайки необходимостта от регулиране на инфлуенсърите, д-р Андрей Школкай, SCM, Словакия, припомня, че още през 2019 г. някои експерти обявяват значително увеличение на парите, изразходвани за маркетинг чрез инфлуенсъри и очертават специфичните категории области на подобен маркетинг. Сред тях застъпничеството за служители например ще бъде следващото ниво на влияние.  Във връзка с разработването на подходяща политика за регулиране на инфлуенсърите, Европейската комисия, както и други институции на ЕС или националните институции, могат да обмислят сътрудничество с инфлуенсъри от социалните медии относно някои обществено  значими теми  свързани например с опазването на здравето на хората и защитата на лични данни. Това трябва да стане по прозрачен начин и само за конкретен, ясно определен набор от въпроси. Регулирането трябва да отиде по-напред и да се съсредоточи главно върху области на виртуалната реалност, добавената реалност, смесената реалност и онлайн инфлуенсърите. Подобен подход е свързан преди всичко, но не изключително, със събирането и използването на биометрични данни, както и с правилата, приложими за социалните преживявания във виртуална реалност. Д-р Школкай предлага инфлуенсърите в социалните медии да бъдат регулирани от гледна точка на трудовото законодателство (остава открит обаче въпросът дали децата инфлуенсъри се занимават с това като хоби или като работа), правото на прозрачни и безпристрастни търговски оценки и данъчното облагане.

Повече информация по въпроса за инфлуенсърите и тяхното регулиране в доклада по проекта Компакт (: FROM RESEARCH TO POLICY THROUGH RAISING AWARENESS OF THE STATE OF THE ART ON SOCIAL MEDIA AND CONVERGENCE, 2017 – 2020):  A compendium on R&D programmes/ activities https://compact-media.eu/resources/

Коментари

comments