Проектозаконът за 5G технологията в Румъния пред провал

0
398

Министерството на правосъдието, Съветът по конкуренция, Икономическият и социален съвет и Законодателният съвет на Румъния направиха съществени критични бележки относно  проекта на закон за 5G мрежите, внесен от предишното Министерство на транспорта, инфраструктурата и комуникациите.

Те единодушно заявиха, че проектозаконът не спазва разпоредбите на инструментариума за 5G технологията на Европейския съюз (ЕС). Критиките се развиват основно по две линии – липса на технически обективни критерии и липса на правилна категоризация на мрежите на критични/съществени и некритични/несъществени. Доставчиците на електронни комуникационни мрежи и производителите на оборудване също изтъкнаха колко е важно законопроектът да спазва стандартите на ЕС относно извършването на координирана оценка с останалите държави членки въз основа на ясни технически показатели.Така че изглежда има консенсус между заинтересованите страни от частния сектор и публичните органи. Пренебрегнати са и мненията от проведената обществена консултация.

Съветът по конкуренция изрази загрижеността си от факта, че ако проектозаконът за 5G трябва да бъде приложен в сегашния си вид, това ще засегне сериозно конкуренцията. Съветът предложи оборудването да бъде категоризирано въз основа на неговия характер и значение (стратегическо/текущо, използвано в основната мрежа, радиопредавателно/приемно , за окабеляване, интерфейси, пасивно или активно мрежово оборудване). Тъй като внесеният проект не прави разлика между типовете оборудване и тъй като производителите са оправомощените, възниква необходимостта от пълна промяна на цялото оборудване, доставено от неоправомощен производител, въпреки че на практика в голямата си част компонентите не биха генерирали рискове.

В тази обстановка е разумно да се очаква, че преди обсъждането на законопроекта за 5G в парламента, правителството ще обърне дължимото внимание на основните опасения, изразени от различните заинтересовани страни. То ще разгледа съответно и заключенията на Европейския съвет, който призова държавите членки да използват  пълноценно 5G инструментариума на Съюза и по-специално да прилагат ограничения само за ключови активи, определени като съществени  и чувствителни в координираните оценки на риска, както и в общия набор от най-добри практики за насърчаване на свързаността (инструментариум за свързване).

Линк https://www.thelawyer.com/knowledge-bank/white-paper/romanian-draft-law-on-5g-technology-under-strong-criticism-from-both-public-authorities-and-private-stakeholders/

Коментари

comments